Planter

Virkningen af Revus over for kartoffelskimmel varierer

I forsøgsmarken i Arnborg er der i flere forsøg set vigende effekt, hvor der forsøgsmæssigt er behandlet ugentlig med Revus (mandipropamid) igennem hele vækstsæsonen.

Der er udført flere indsamlinger af skimmelisolater, som nu testes i et tæt samarbejde mellem Syngenta, Nordisk Alkali og Aarhus Universitet på både danske og udenlandske laboratorier for at se om der kan være udviklet fungicidresistens. Resultatet af disse indsamlinger vil først være tilgængeligt i løbet af efteråret 2022. 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det ikke at anvende Revus resten af sæsonen i de marker, hvor der er udbredt skimmel, før der er fuld klarhed over situationen. Der er ingen tegn på vigende effekt overfor nogen af de øvrige skimmelmidler, og der er i samme forsøg og omliggende marker god effekt af en strategi med skiftende anvendelse af Ranman og Revus; specielt hvis der også er anvendt cymoxanil, Proxanil eller Zorvec Enicade med anden virkemekanisme.

Vil du vide mere?

Støttet af