Værktøjskassen til forretning og vækst

Vil du gerne have et overblik over den viden og de værktøjer, du kan have glæde af, når du vil udvikle din forretning, eller når du vil skabe vækst på dit landbrug?

Projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” har samlet links til eksisterende materiale og værktøjer indenfor forretningsudvikling samt implementering og drift. Det skal hjælpe dig, der ønsker at gå nye veje med dit landbrug, eller som er gået i stå i processen og søger ny inspiration. Værktøjskassen er henvendt til alle, uanset om du ved lidt eller meget om landbrug og om at drive og skabe vækst i en virksomhed.

Introduktion til Værktøjskassen

Værktøjskassen er illustreret i figuren ”Forretning og vækst”.

Forretning: Idé- og udviklingsfasen

”Forretning”sdelen er de inderste stykker i figuren: ”Start”, ”Forretningsmodel”, ”Marked”, ”Organisering og interessent”, ”Økonomi og tidsplan”, ”Finansiering” og ”Love og regler”.

Denne del af værktøjskassen kaldes ”Idé og udvikling”, fordi man her befinder sig i ide- og udviklingsfasen. Denne del indeholder links til materiale og værktøjer indenfor forretningsudvikling i landbruget.

Vækst: Implementerings- og driftsfasen

”Vækst”-delen er de yderste dele af figuren: ”Stald- og Produktionsanlæg”, ”Råvarer og forarbejdning”, ”Kunderelationer”, ”Medarbejder og Bestyrelse”, Økonomi- og produktionsstyring”, Formue, gæld og skat” og ”Juridiske aftaler”.

Denne del af værktøjskassen kaldes ”Implementering og drift”, fordi man her befinder sig i implementerings- og driftsfasen. Denne del indeholder links til viden og værktøjer, som du kan bruge, når du vil skabe vækst på dit landbrug. Det kan f.eks. være, når du er i gang med at få dit produkt på markedet, og når du skal gennemføre den daglige drift.

Introduktion til værktøjskassens to dele

Ønsker du en kort introduktion til, hvilke af de syv rum i værktøjskassens ”Idé og udvikling”-del du skal dykke ned i, når du søger hjælp til at komme videre på et af områderne indenfor idé- og udviklingsfasen, kan du se videoen: Introduktion til værktøjskassen ”Idé og udvikling”.

Ønsker du en kort introduktion til, hvilke af rummene i værktøjskassens ”Implementering og drift”-del du kan hente hjælp i, når du er i implementerings- og driftsfasen, kan du se videoen: Introduktion til værktøjskassen ”Implementering og drift”.

Værktøjskassen er samlet som en del af projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget”. Materialet i værktøjskassen er viden og værktøjer, som projektet vurderer, kan være nyttige for dig som landmand efter dine forudsætninger.

Værktøjskassen ”Ide og udvikling”

Find inspiration og værktøjer indenfor forretningsudvikling i landbruget med links til Landbrugsinfo.dk og offentlige hjemmesider.

Ny Start Styrk idéen Kend markedet Beskriv organi-sationen Læg budget og plan Skaf finansiering Husk love og gode råd

Dynamisk strategi
 
Potentiale og udfordringer

Elevatortalen

Spørge-ramme ved opstart af værdi-tilvækst

Idéudvikling 2.0

 
Forretnings
model og
business case

Værdikæde
analyse for et special-produkt
 

Kundetyper

 
Marketingmix

Konkurren-
terne

Markeds-analyse - værditilvækst 

Markeds
analyse for special-
produkt
Kompe-tencer og ressourcer

 
Interessent-analyse

Risiko-analyse

Budget

 
Milepæls-plan

Ganttkort

Finansiering

Crowd-funding
og alternativ finansiering

Udviklings-midler

Kapital-
frem-skaffelse-værdi-
tilvækst

Risiko-vurdering
af finansiering
Love og regler - fødevarer

 
Natur-styrelsen

Landzone

Natur-Erhverv-styrelsen

De minimis-støtte

  Forretningsplan  

 

Hent inspiration og vejledninger i Real Danias tema ”Genanvend gården” ikke mindst når du tænker forretning med udgangspunkt i genanvendelse af bygninger.
I temaet finde du blandt andet vejledningen ”Kom i gang med at genanvende gården”, som du kan downloade. Den indeholder følgende afsnit:

  • Idéudvikling 
  • Kend dit marked 
  • Styrk din idé 
  • Organisation og netværk 
  • Bygninger og anlæg 
  • Økonomi 
  • Proces og risici 
  • Love og regler 

Alle afsnit slutter af med et eksempel på en ejendom, der har haft fokus på emnet i afsnittet. Eksemplerne er bl.a.  bondegårdis, kulturelt samlingssted, whisky, restaurant, gårdbutik og fødevarevirksomhed.

Værktøjskassen ”Implementering og drift”

Find viden og værktøjer indenfor vækst i landbruget med links til Landbrugsinfo.dk, vsp.lf.dk m.m.

Stalde og produk-tions-anlæg Råvarer og forarbejd-
ning
Kunde-relationer Med-arbejder og bestyrelse Økonomi
og produktion
Formue, gæld og skat Juridiske aftaler
Lade- og lager-bygninger
 

Stalde

Vegetabilske produkter:

Animalske produkter:

Økologisk produktion:

Landmand - Så viden 

Personale-ledelse 
 
Bestyrelse & Advisory Board
 
Uddannelse

Dyrk relationer

Innovations-netværk oplevelses-økonomi

Arbejds-planlægning:

Produk-
tions- og økonomi-styring

RISE -
bære-dygtighed

Værd at vide om skat

Investering

Tilskud

Selskaber

Ansættel-
sesret

Kontrakter

RegelInfo

Standard-aftale med detailbutik

 

Mere viden

Du kan finde mere viden til dit arbejde med at drive og udvikle din landbrugsvirksomhed her.

Se bl.a. folderen ”Small Business Farmer – din guide til livet på landet og direktør i egen virksomhed” med mulighed for at ”Teste dig selv”.

Find viden om lokal produktion og gårdsalg af kød på okologi.dk

Se også Håndbog om salg af økologisk kød fra Økologisk Landsforening samt håndbogen Småproduktion af fødevarer fra Liv og Land.

Du kan også finde inspiration til, hvordan du som lokal landmand indgår en samarbejdsaftale med en detailbutik om levering af specialprodukter.

Ligesom du kan blive klogere på markedsudviklingen indenfor værditilvækst set fra landmandens gårdsplads med eksempler fra økologisk produktion.

Find også råd indenfor fødevarehygiejne og egenkontrol hos konsulenter hos Danske slagtemestre DSM-consult og hos Anticimex. På Anticimex’s websted finder du bl.a. siden med overskriften ”Håndterer du fødevarer korrekt?”