Kvæg

Find præsentationer fra tidligere års fodringsdag

Hvert år i september afholder SEGES i samarbejde med Aarhus Universitet Fodringsdagen med al den nyeste viden om fodring af malkekøer.

Fodringsdagen er for rådgivere, landmænd, dyrlæger, grovvarebranchen og lærere på landbrugsskoler. Hvert år byder på ny viden og sætter fokus på aktuelle temaer. Det kan være temaer som proteintildeling, non-GM-fodring, goldkofodring, klima, metan eller teknik.  

Her på siden kan du finde præsentationerne fra tidligere fodringsdage.

Find præsentationer fra SEGES fodringsdag

 • Roer – tilbage til fremtiden?

  Præsentation
  v/ Mogens Larsen, Aarhus Universitet

  CFIT-målinger af koens foderoptagelse og vægt

  Præsentation
  v/ Lars Arne Hjort Nielsen, SEGES Innovation & Søren Borchersen, VikingGenetics

  Effekt af fodring med Bovaer på foderoptagelse og mælkeproduktion

  Præsentation
  v/ Maike Brask, Arla Foods

  Bovaer reducerer metan hos både Holstein, Jersey og VikingRed

  Præsentation
  v/ Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Innovation

  Mere mælk med ekstra AAT til Close-UP goldkøer

  Præsentation
  v/ Niels Bastian Kristensen, SEGES Innovation

  Giver forlængede laktationer sundere køer?

  Præsentation
  v/ Vivi Mørkøre Thorup & Mogens Agerbo Krogh, Aarhus Universitet   

  Jernbehov til mælkefodrede kalve

  Præsentation
  v/ Thorben Krüger, SEGES Innovation

  Tag fosfor ud af goldkoblandingerne

  Præsentation
  v/ Jannie Rodenberg Ugelvig & Per Theilgaard, Vilofoss
 • Proteinniveau til ungdyr og malkekøer

  Nye forsøg med protein til ungdyr

  Præsentation
   v/ Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet & SEGES Innovation

  De ikke-essentielle aminosyrer er af stor betydning for mælkeproduktionen i tidlig laktation

  Præsentation
  v/ Mogens Larsen, Aarhus Universitet

  Fasefodring med protein øger mælkeydelsen

  Præsentation
  v/ Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES Innovation

  Fremtidens fodermidler og -forsyning

  Hvad er økonomien i dyrkning af danske proteinafgrøder?

  Præsentation
  v/ Jacob Krog, SEGES Innovation

  Græspulp – løsningen på forsuring til økologiske goldkøer?

  Præsentation
  v/ Niels Bastian Kristensen, SEGES Innovation

  Græspulp til malkekøer

  Præsentation
  v/ Nikolaj Hansen, Aarhus Universitet

  Mineraler del 3: Jod og Vitamin D

  Præsentation
  v/ Thorben Krüger, SEGES Innovation

  Hvornår er det en fordel at anvende Type 2 korrektion?

  Præsentation
  v/ Henrik Martinussen, SEGES Innovation

  Metan – status på virkemidler

  Effect of rapeseed and palm kernel oil dietary inclusion levels on milk production, feed efficiency, methane and economy

  Præsentation
  v. Giulio Giagnoni, Aarhus Universitet

  Effekten af 3NOP afhænger af dosis og grovfodertype

  Præsentation
  v. Morten Maigaard Sørensen, Aarhus Universitet

  Stof X reducerer køernes metan emission uden forringelse af mælkeproduktion eller fodereffektivitet  

  Præsentation
  v. Mette Olaf Nielsen, Aarhus Universitet

  Perspektiver for brug af stof-X i praksis  

  Præsentation
  v. Per Theilgaard, ViloFoss

 • Afgoldningsstrategier – virkning på råmælk og produktion i næste laktation

  Præsentation
  v/ Mogens Larsen, Aarhus Universitet

  Fasefodring af goldkøer – foreløbige resultater fra DKC-forsøg

  Præsentation
  v/ Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Rapsfrø erstatter mættet fedt og reducerer mælkens klimaaftryk – resultater fra en afprøvning i praksis

  Præsentation
  v/ Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES

  Produkt X i den rigtige dosis kan reducere metan markant

  Præsentation (offentliggøres ikke pga. patentansøgning)
  v/ Mirka Mølgaard Thorsteinsson, Aarhus Universitet

  Hvor meget kan vi reducere udledningen af metan fra malkekøer, når vi kombinerer øget fedtniveau med tilsætning af nitrat (SilvAir) og 3-NOP (Bovaer) til foderet?

  Præsentation
  v/ Morten Maigaard Sørensen, Aarhus Universitet

  Effekt af mineralforsyningen på malkekøers mineralstatus og produktion

  Præsentation
  v/ Thorben Krüger, SEGES

  Max 17% protein – reduktion af proteinniveau i praksis

  Præsentation
  v/ Ditte Haugaard Kalms, SEGES

  Grovfodertypens betydning for effekten af toastning af hestebønner

  Præsentation
  v/ Marlene Tax Clausen, Aarhus Universitet

  Hestebønner – foder- og proteinværdi ved forskellig konservering og behandling

  Præsentation
  v/ Martin Riis Weisbjerg, Aarhus Universitet

  Urea til malkekøer

  Præsentation
  v/ Niels Bastian Kristensen, SEGES

 • Betydning af non-GM-fodring for mælkeydelse og fodermiddelvalg

  Præsentation

  Henrik Martinussen, SEGES

  Foderværdi af hestebønner: Toastning, afskalning og formaling

  Præsentation

  Marianne Johansen, AU

  Forsyningsmuligheder af proteinfodermidler og proteinkvalitet i en non-GM-fodring

  Præsentation

  Søren Just, Hedegaard

  Græs versus majs – er det grovfoderet eller rationens sammensætning, der påvirker metan emissionen og mælkens klimaaftryk ?

  Præsentation

  Christian Børsting, AU

  Formaling, valsning og holdbarhed af rapsfrø

  Præsentation

  Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES

  Afgoldningsstrategi - effekt af reduceret foderniveau eller malkefrekvens af højtydende køer:

  Præsentation

  Mogens Larsen, AU, Gui Franchi, AU

  Mineraloptimering i malkekvægsbesætninger baseret på langtidsforsøg og markører i mælk-, urin- og leverprøver

  Præsentation

  Thorben Krüger, SEGES

  Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere   

  Præsentation

  Niels Bastian Kristensen, SEGES

 • Betydning af rationens proteinniveau for mælkens miljø- og klimaaftryk.

  Præsentation
  v. Ole Aaes, SEGES

  Effect of protein level on milk production and feed efficiency and Effect of protein level on longevity and fertility.

  Præsentation
  v. Chris Reynolds, Reading University, England

  Effekt af protein og AAT på mælkeydelsen.

  Præsentation
  v. Nicolaj I. Nielsen, SEGES

  Overvejelser om brugen af protein i foderplanlægningen.

  Præsentation
  v. Morten Thomsen, SAGRO

  Hestebønner erstatter soja og raps

  Præsentation
  v. Betina A. Røjen, SEGES & Marianne Johansen, AU

  Varierende stivelsesmængder – har det betydning for koens mælkeproduktion?

  Præsentation
  v. Mogens Larsen, AU

  Finsnitteren som grovfoderlaboratorium

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Hvad fortæller fedtsyremålinger i mælk om foderrationer.

  Præsentation
  v. Henrik Martinussen, SEGES

  Race og grovfoderandel har stor betydning for malkekøernes klimapåvirkning.

  Præsentation
  v. Christian Børsting, AU

 • Prediction of milk protein yield using different feed evaluation systems

  Præsentation
  v. Helene Lapierre, Canada

  Effekt af beskyttet metionin og AAT-niveau til Jerseykøer – et DKC forsøg

  Bilag   Præsentation
  v. Nicolaj I. Nielsen, SEGES

  Effekt af beskyttet metionin til Holstein køer – test hos mælkeproducenter

  Bilag   Præsentation
  v. Martin Øvli Kristensen, SEGES

  Are we near recommendations for individual amino acids to dairy cows ?

  Præsentation
  Helene Lapierre, Canada

  Varmebehandlet rapsskrå erstatter sojaskrå i en non-GM-fodring – test hos mælkeproducenter

  Bilag   Præsentation
  v. Nicolaj I. Nielsen, SEGES

  Hestebønner kan erstatte soja og raps

  Præsentation
  v. Nikolaj Hansen, AU

  Har fodringsprincippet (TMR vs separat tildeling) betydning for protein-råvarers AAT-værdi ?

  Præsentation
  v. Mogens Larsen, AU

  Udfordringer for nutidens proteinvurderingssystemer

  Præsentation
  v. Martin Riis Weisbjerg, AU

  Nyt koncept for goldkofodring - test fra praksis

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Individuel kraftfoderstrategi i AMS – vinder man noget ift. TMR ?

  Præsentation
  v. Julie C. S. Henriksen, AU

  Shredlage og snitlængde i majsensilage – gør det nogen forskel for køerne ?

  Præsentation
  v. Betina A. Røjen, SEGES

  NIR i praksis – kan NIR på fuldfodervogn ramme den ønskede foderrest og fungerer NIR på finsnittere ?

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Feed efficiency and methane emission from Holstein and Jersey cows

  Præsentation
  v. Peter Lund, AU

  Indkøb af økologiske og konventionelle råvarer i relation til tørken

  Præsentation
  v. Henrik Martinussen, SEGES

  Konsekvens af tørken – fodring af malkekøer uden grovfoder

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

 • Påvirker den funktionelle vægtfylde af pelleteret tilskudsfoder passage til tyndtarmen?

  Præsentation
  v. Mogens Larsen, AU

  Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion

  Bilag     Præsentation
  v. Mette Olaf Nielsen, KU

  Revideret foderoptagelsesmodel for Jersey i NorFor

  Bilag    Præsentation
  v. Martin Øvli Kristensen, SEGES

  Fodereffektivitet hos økologiske malkekøer

  Bilag    Præsentation
  v. Finn Strudsholm, SEGES

  Mælkefeber hos økologiske malkekøer – resultater fra igangværende projekt

  Bilag    Præsentation
  v. Heidi Voss, AU

  Konsekvenser af non-GM-fodring for næringsstofforsyning og mælkeproduktion

  Præsentation
  v. Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES

  Arla´s forventninger til behovet for mælk baseret på non-GM foder

  Præsentation
  v. Jørgen Friis Pedersen, Arla

  Test af vejeegenskaber hos fuldfodervogne

  Bilag    Præsentation
  v. Rasmus Hauge, SEGES

  In line NIR og vejedata fra fuldfodervogne – hvor langt er den digitale foderstyring?

  Bilag    Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi

  Bilag    Præsentation
  v. Martin Riis Weisbjerg, AU

  Effekt af natriumbenzoat og salt på aerob stabilitet i majsensilage            

  Bilag    Præsentation
  v. Nikolaj Hansen, SEGES

  Virkning og brug af nye typer ensileringsfolier

  Bilag    Præsentation
  v. Rudolf Thøgersen, SEGES

  Betydning af prøveudtagningsmetode for tørstof i majsensilage

  Bilag    Præsentation
  v. Rasmus Hauge, SEGES

  Shredlage til danske malkekøer – resultater af praksistest

  Præsentation
  v. Rudolf Thøgersen, SEGES

Vil du vide mere?