Kvæg

Find den nyeste viden fra tidligere års fodringsdag

Hvert år i september afholder SEGES i samarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet Fodringsdagen med al den nyeste viden om fodring af malkekøer.

Fodringsdagen er for rådgivere, landmænd, dyrlæger, grovvarebranchen og lærere på landbrugsskoler. Hvert år byder på ny viden og sætter fokus på aktuelle temaer. Det kan være temaer som proteintildeling, non-GM-fodring, goldkofodring, klima, metan eller teknik.  

Her på siden kan du finde præsentationerne fra tidligere fodringsdage.

Find præsentationer fra SEGES fodringsdag

 • Betydning af rationens proteinniveau for mælkens miljø- og klimaaftryk.

  Præsentation
  v. Ole Aaes, SEGES

  Effect of protein level on milk production and feed efficiency and Effect of protein level on longevity and fertility.

  Præsentation
  v. Chris Reynolds, Reading University, England

  Effekt af protein og AAT på mælkeydelsen.

  Præsentation
  v. Nicolaj I. Nielsen, SEGES

  Overvejelser om brugen af protein i foderplanlægningen.

  Præsentation
  v. Morten Thomsen, SAGRO

  Hestebønner erstatter soja og raps

  Præsentation
  v. Betina A. Røjen, SEGES & Marianne Johansen, AU

  Varierende stivelsesmængder – har det betydning for koens mælkeproduktion?

  Præsentation
  v. Mogens Larsen, AU

  Finsnitteren som grovfoderlaboratorium

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Hvad fortæller fedtsyremålinger i mælk om foderrationer.

  Præsentation
  v. Henrik Martinussen, SEGES

  Race og grovfoderandel har stor betydning for malkekøernes klimapåvirkning.

  Præsentation
  v. Christian Børsting, AU

 • Prediction of milk protein yield using different feed evaluation systems

  Præsentation
  v. Helene Lapierre, Canada

  Effekt af beskyttet metionin og AAT-niveau til Jerseykøer – et DKC forsøg

  Bilag   Præsentation
  v. Nicolaj I. Nielsen, SEGES

  Effekt af beskyttet metionin til Holstein køer – test hos mælkeproducenter

  Bilag   Præsentation
  v. Martin Øvli Kristensen, SEGES

  Are we near recommendations for individual amino acids to dairy cows ?

  Præsentation
  Helene Lapierre, Canada

  Varmebehandlet rapsskrå erstatter sojaskrå i en non-GM-fodring – test hos mælkeproducenter

  Bilag   Præsentation
  v. Nicolaj I. Nielsen, SEGES

  Hestebønner kan erstatte soja og raps

  Præsentation
  v. Nikolaj Hansen, AU

  Har fodringsprincippet (TMR vs separat tildeling) betydning for protein-råvarers AAT-værdi ?

  Præsentation
  v. Mogens Larsen, AU

  Udfordringer for nutidens proteinvurderingssystemer

  Præsentation
  v. Martin Riis Weisbjerg, AU

  Nyt koncept for goldkofodring - test fra praksis

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Individuel kraftfoderstrategi i AMS – vinder man noget ift. TMR ?

  Præsentation
  v. Julie C. S. Henriksen, AU

  Shredlage og snitlængde i majsensilage – gør det nogen forskel for køerne ?

  Præsentation
  v. Betina A. Røjen, SEGES

  NIR i praksis – kan NIR på fuldfodervogn ramme den ønskede foderrest og fungerer NIR på finsnittere ?

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Feed efficiency and methane emission from Holstein and Jersey cows

  Præsentation
  v. Peter Lund, AU

  Indkøb af økologiske og konventionelle råvarer i relation til tørken

  Præsentation
  v. Henrik Martinussen, SEGES

  Konsekvens af tørken – fodring af malkekøer uden grovfoder

  Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

 • Påvirker den funktionelle vægtfylde af pelleteret tilskudsfoder passage til tyndtarmen?

  Præsentation
  v. Mogens Larsen, AU

  Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion

  Bilag    Præsentation
  v. Mette Olaf Nielsen, KU

  Revideret foderoptagelsesmodel for Jersey i NorFor

  Bilag    Præsentation
  v. Martin Øvli Kristensen, SEGES

  Fodereffektivitet hos økologiske malkekøer

  Bilag    Præsentation
  v. Finn Strudsholm, SEGES

  Mælkefeber hos økologiske malkekøer – resultater fra igangværende projekt

  Bilag    Præsentation
  v. Heidi Voss, AU

  Konsekvenser af non-GM-fodring for næringsstofforsyning og mælkeproduktion

  Præsentation
  v. Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES

  Arla´s forventninger til behovet for mælk baseret på non-GM foder

  Præsentation
  v. Jørgen Friis Pedersen, Arla

  Test af vejeegenskaber hos fuldfodervogne

  Bilag    Præsentation
  v. Rasmus Hauge, SEGES

  In line NIR og vejedata fra fuldfodervogne – hvor langt er den digitale foderstyring?

  Bilag    Præsentation
  v. Niels Bastian Kristensen, SEGES

  Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi

  Bilag    Præsentation
  v. Martin Riis Weisbjerg, AU

  Effekt af natriumbenzoat og salt på aerob stabilitet i majsensilage            

  Bilag    Præsentation
  v. Nikolaj Hansen, SEGES

  Virkning og brug af nye typer ensileringsfolier

  Bilag    Præsentation
  v. Rudolf Thøgersen, SEGES

  Betydning af prøveudtagningsmetode for tørstof i majsensilage

  Bilag    Præsentation
  v. Rasmus Hauge, SEGES

  Shredlage til danske malkekøer – resultater af praksistest

  Præsentation
  v. Rudolf Thøgersen, SEGES

Vil du vide mere?