45 mælkeproducenter inspirerede hinanden og hørte faglige indlæg til leverandørmøde hos deres slagtekalveproducent.

Kvæg

Fagligt input fra slagtekalveproducenten skaber stor værdi

Vi sikrer forretningen og får faglige input, fortæller to mælkeproducenter om leverandørmøder hos deres aftager af tyrekalve.

For Karl Nielsen og Søren Pedersen er et leverandørmøde hos deres aftager af tyrekalve et led i at optimere forretningen. Derfor hiver de gerne en halv dag ud af kalenderen, når slagtekalveproducent Rasmus Alstrup inviterer. ”En god mulighed for faglig opdatering,” fortæller Søren Pedersen, fra Ringkøbing, der leverer ca. 100 kalve til Rasmus Alstrup årligt.

Slagtekalveproducenter undersøger mange ting, som også kan komme os til gavn
Person in Søren Pedersen, mælkeproducent
”Slagtekalveproducenter undersøger mange ting, som også kan komme os til gavn. Fx havde de undersøgt noget om vacciner. Det kan også være om holdopdeling og mælkefodring. Hvis det gavner tilvæksten hos deres tyrekalve, hjælper det helt sikkert også mine kviekalve,” forklarer han. 

Mælkeproducenter og slagtekalveproducenter i dialog om fremtiden
På forårets leverandørmøde afslørede slagtekalveproducent Rasmus Alstrup, at kødkvægskrydsninger med stor sandsynlighed bliver de eneste dyr i hans stalde om tre-fem år. Og han gennemgik, hvilke tyre, han giver den bedste afregning for.

”Jeg tog hjem og gennemgik vores tyreliste. Den tyr, vi bruger mindst, er den, han giver mest for. Så det vil vi da straks ændre på,” siger Søren Pedersen.

For økologisk mælkeproducent ved Torsted, Karl Nielsen, er et godt samarbejde med slagtekalveproducenten helt nødvendigt for at sikre sin forretning fremover.
”Vi kunne godt få Rasmus’ fremtidsplaner og krav på mail eller et stykke papir. Men det er meget bedre, at han orienterer om det på et møde, hvor vi kan få lov til at stille spørgsmål og få en dialog om fremtiden. Ellers kan vi risikere at stå med et produkt, ingen vil have,” siger Karl Nielsen, der inseminerer 55 pct. af sine køer med kødkvæg.

Rasmus Alstrup holder leverandørmøde næsten hvert år. Ved mødet dette forår var i alt 45 deltagere, da mange tager deres kalvepassere med, og det giver noget ganske særligt.
”Når vi mødes 45 mennesker inspirerer vi hinanden, og hører hinandens erfaringer. Denne gang snakkede vi meget om krydsningskalve, og så kunne folk jo dele deres erfaringer med forskellige racer,” fortæller han.

Vil du vide mere?