Feedback Form

  

Oprettet: 26-04-2011

Skulpegalmyg - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af skulpegalmyg i vinterraps baseret på temperaturen i år.

Du kan se risikovurderingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Udskrivning:
Hvis du kun ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.
Hvis du vil udskrive hele siden, så klik et andet sted på siden og tryk derefter Ctrl og P samtidigt.

 

  Forklaring til modellen og figuren

Skulpegalmyggens larver overvintrer i jorden i marker efter vinter- eller vårraps. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio til ultimo maj - klækkes skulpegalmyggene. Efter at temperaturen har passeret 16 ºC, begynder hunnerne at flyve mod vinterrapsmarkerne for at lægge æg. Skulperne begynder efter ca. 1 uge at blive opsvulmede og gullige.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 8 ºC med varsling ved 110 graddage summeret fra den 1. april. Der er dog en vis risiko fra 80 graddage. Modellen siger noget om flyvetidspunkt og ikke om forventet angrebsstyrke, som de senere år har været svage de fleste steder. Derfor er bekæmpelsesomfanget blevet voldsomt nedsat.

Figuren viser risikoen for æglæggende skulpegalmyg fra den 1. april for i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.

Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.
Sidst bekræftet: 04-05-2015 Oprettet: 26-04-2011 Revideret: 26-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn
Ghita Cordsen Nielsen
PlanteInnovation

Af samme forfatter

Nyt tilfælde af ny virussygdom fundet i hvede igen
Ejendomme med angreb af Soil borne cereal mosaic virus (SBCMV) bør ikke have maskinfællesskab med andre ejendomme.
23.06.17
Aktuelt om svampesygdomme i hestebønner
Der er modtaget en del meldinger om vikkeskimmel. Der er fundet chokoladeplet i 2 marker i denne uge.
23.06.17
Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 80 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.
23.06.17
Forsøg med sen bekæmpelse af bladlus i hvede
Evt. bekæmpelse kan være aktuel til vækststadie 75 ved 100 procent angrebne strå. Afgrødens ”grønhed” og omfanget af aks me...
23.06.17
Betydningen af sene angreb af brunrust i hvede
Ved sprøjtning på 4 procent dækning i vækststadium 71 blev der opnået et nettomerudbytte på knap 2 hkg/ha. Ved sprøjtning p...
21.06.17