Mark - tåget

Planter, Natur og vandmiljø

Planter og klima – hvad er op og hvad er ned?

SEGES har udgivet en ny brochure, som giver dig indblik i, hvor i planteproduktionen der sker udslip af især CO2 og lattergas, og hvor store emissionerne er. Læs om mulighederne for at mindske udslippet og om nye klimaløsninger, som er tæt knyttet til planteproduktion.