Du er her: LandbrugsInfo > Ledelse > Bestyrelse & Advisory Board > Etablering & Drift

Etablering & Drift

Når man skal i gang med at etablere en selskabsbestyrelse, et advisory board eller et gårdråd, er der en række lovmæssige, personlige og praktiske forhold, som man skal have styr på.

Her på siden finder du hjælp til at etablere og styre driften af den nye gruppe med ekstern ledelseskompetence. Du finder en række værktøjer, skabeloner og eksempler, som er brugbare at anvende i processen mod at oprette en bestyrelse, et advisory board eller et gårdråd.  

Kompetencer og kontrakter

Her finder du værktøjer til kortlægning af kompetencebehov og bestyrelseskandidaters kompetencer i forhold til arbejdet i bestyrelser og rådgivende organer. Kortlægningen er en del af processen ved både etablering og drift af en bestyrelse eller et advisory board. Det anbefales, at man hvert år foretager en evaluering af virksomhedens kompetencebehov, og en vurdering af kandidaters kompetencer hver gang der er udskiftninger i bestyrelsen.  

Kompetencehjulet
Brug kompetencehjulet til at kortlægge din virksomheds kompetencebehov i bestyrelsen eller advisory boardet.  

Kompetenceuniverset
Med kompetenceuniverset kan du kortlægge en kandidats kompetencer indenfor flere forskellige brancher.  

Bestyrelseskontrakt – skabelon 
Når den rette person eller personer er fundet til bestyrelsen, bør der udarbejdes en bestyrelseskontrakt. Du kan bruge skabelonen her til at udarbejde en bestyrelseskontrakt for hvert af bestyrelsens medlemmer.  

Bestyrelsens tilsyn med virksomhedens drift

En af bestyrelsens vigtigste tilsynsopgaver er, at føre tilsyn med virksomhedens økonomi og sikre, at driften sker på forsvarlig vis, og på et tilstrækkeligt kapitalgrundlag.

For at bestyrelsen kan udfylde denne tilsynsforpligtelse, er det nødvendigt, at ejerlederen forsyner bestyrelsen med den nødvendige information. Hvad der anses som nødvendig information, skal afgøres af bestyrelsen. Det er derfor bestyrelsens opgave at stille kravene til informationen.

Herunder finder du en artikel, der beskriver, hvad der generelt bør rapporteres til bestyrelsen i en ejerledet landbrugsvirksomhed.

Artikel: Rapportering til bestyrelsen i landbrugsvirksomheden

Skabeloner til bestyrelsesarbejdet

Nedenfor finder du en række forskellige skabeloner til arbejdet i en bestyrelse eller et advisory board.

Forretningsorden

Det anbefales, at I aftaler procedurer for arbejdet i bestyrelsen eller advisory boardet. Dette gøres med en forretningsorden. Du finder de forskellige skabeloner til forretningsordner her:

Skabelon: Forretningsorden for selskabsbestyrelsen
Skabelon: Forretningsorden for gårdråd og advisory boards

Årsplan – skabelon
Bestyrelsens temaer i løbet af året bør planlægges, så I sikrer, at der afsættes den nødvendige tid på møderne til at forholde jer til virksomhedens vigtigste forhold. Denne planlægning sikres med en årsplan. Brug skabelonen til at planlægge din bestyrelses årsplan.  

Bestyrelsesreferat – skabelon
Efter hvert bestyrelsesmøde bør der straks udsendes et referat. Brug skabelonen til at udfærdige referater fra dine bestyrelsesmøder.  

Forhandlingsprotokol – skabelon
Hvis der er truffet en afgørelse om særlige forhold på et bestyrelsesmøde, kan dette med fordel udmøntes i en forhandlingsprotokol. Brug skabelonen til at lave en forhandlingsprotokol for dine bestyrelsesafgørelser.

 

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Søren Svendgaard