World Soil Day – Jordbundens dag

Planter, Økologi

World Soil Day – Jordbundens dag

World Soil Day – Jordbundens dag – er en årlig international markering af, hvor vigtigt det er at passe på landbrugsjorden. Her på siden finder du beskrivelse og indlæg fra de årlige danske fejringer af Jordbundens Dag.

Den 5. december er af FAO udnævnt til international World Soil Day. Det fejrer vi i Danmark ved at afholde Jordbundens Dag, hvor nyeste viden og erfaringer fra praksis bliver præsenteret af forskere, rådgivere og landmænd.
 
Hvert år angiver FAO et nyt tema for World Soil Day og i 2020 er temaet ”Hold jorden levende – beskyt jordens biodiversitet”. Det er et højaktuelt emne, med mange spændende aspekter og perspektiver i.
  
Biodiversitet fordrer nemlig, at der er føde, skjul og muligheder for at yngle for de mange organismer i alle mulige størrelser knyttet til landbrugsjorden. Svampe, bakterier, protozoer, regnorme, insekter, fugle og små pattedyr indgår i et samspil, som har stor betydning for jordens sundhed. Og en sund jord er forudsætningen for sunde planter, der giver sunde afgrøder.

Interessen for biodiversitet i landbrugsjord er derfor stor. Forskere, rådgivere og landmænd arbejder hver eneste dag året rundt med at undersøge, understøtte og øge biodiversiteten i agerlandet. Deres resultater viser, at det kan lade sig gøre at øge biodiversiteten markant i pagt med, at produktionen opretholdes.

Hvordan det kan lade sig gøre, de opnåede resultater, og hvordan det praktiseres, er præsenteret af fire forskere fra danske universiteter, to konsulenter og to landmænd, som holdt indlæg på ”Jordbundens dag 2020”, som blev afholdt som webinar den 16. december. 

Et bredt samarbejde

Det er et bredt samarbejde, som markerer Jordbundens dag 2020. Nemlig Agrovi, Aarhus Universitet, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK), Københavns Universitet, Roskilde Universitets Center, SEGES og Økologisk Landsforening (ØL). 

World Soil Day - Jordbundens dag 

World Soil Day - Jordens dag

Vil du vide mere?

Støttet af