World Soil Day – Jordbundens dag

Planter, Økologi

World Soil Day – Jordbundens dag

World Soil Day – Jordbundens dag – er en årlig markering af, hvor vigtigt det er at passe på de forskellige aspekter af landbrugsjorde. Her på siden finder du beskrivelse og indlæg fra de årlige World Soil Days arrangementer.

World Soil Day – Jordbundens dag 2020 har temaet ”Biodiversitet i jord” på programmet. Det er et højaktuelt emne, som er nært knyttet til målet om at gøre landbruget klimaneutralt.

Biodiversitet fordrer nemlig, at der er føde, skjul og muligheder for at yngle for de mange organismer i alle mulige størrelser knyttet til landbrugsjorden. Svampe, bakterier, protozoer, regnorme, insekter, fugle og små pattedyr indgår i et samspil, som har stor betydning for jordens sundhed. Og en sund jord er forudsætningen for sunde planter, der giver sunde afgrøder.

Interessen for biodiversitet i landbrugsjord er derfor stor. Forskere, rådgivere og landmænd arbejder hver eneste dag året rundt med at undersøge, understøtte og øge biodiversiteten i agerlandet. Deres resultater viser, at det kan lade sig gøre at øge biodiversiteten markant i pagt med, at produktionen opretholdes.

Hvordan det kan lade sig gøre, de opnåede resultater, og hvordan det praktiseres, vil fire forskere fra danske universiteter, to konsulenter og to landmænd holde indlæg om på ”Jordbundens dag 2020”. 
Det sker onsdag 16. december 2020 i Festauditoriet på Landbohøjskolen – der er desværre et begrænset antal pladser til rådighed.

World Soil Day - Jordbundens dag 

Vil du vide mere?

Støttet af