Små frilandsgrise på grøn mark

Økologi, Grise

Svinehåndbog - nyttig viden om økologisk svineproduktion

Her er samlet faglitteratur målrettet økologisk svineproduktion, men størstedelen af stoffet er også relevant for konventionelle frilandsproducenter.

Der er tale om en database med samling af eksisterende viden skrevet af forskellige forfattere gennem de sidste ca. 10 år. Derfor er sprog og layout forskellig fra dokument til dokument.
Hensigten er, at give læseren et godt overblik over den specielle produktionsgren og de spørgsmål, der opstår i forbindelse med etableringen og drift af den. 

Videndatabasen vil løbende blive udbygget og ajourført – i det omfang, der fremover kan skaffes ressourcer til det. Afsnittet om regler har i den forbindelse højeste prioritet, men i tilfælde af detaljerede spørgsmål, henvises altid til pågældende myndighed.

Der rettes hermed en tak til alle involverede som har bidraget med viden fra deres daglige virke. Arbejdet er gennemført med støtte fra Videncenter for Svineproduktion.

Svinehåndbogen

Vil du vide mere?