Planter

Udviklingen af lys bladplet i vinterraps i registreringsnettet i 2022

Angrebene af lys bladplet var overvejende svage i 2022.

Udviklingen af lys bladplet i vinterraps er igen fulgt i registreringsnettet i 2022. Udviklingen er fulgt siden 2018. I vækstsæsonen er detaljerede data løbende blevet vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk

I 2022 er der bedømt i 30 marker og i forskellige sorter. Der er bedømt fra uge 10 (7.-8. marts) til uge 17 (25.-26. april).  

Der er bedømt procent angrebne planter og procent dækning af lys bladplet. Hvis der er udført bekæmpelse mod lys bladplet, er der bedømt i den behandlede mark. 

Resultaterne ses i figur 1-4 og er vist samlet for ubehandlet og behandlet, ligesom data for ubehandlede marker er vist. Figur 1-2 viser procent angrebne planter, og figur 3-4 viser procent dækning af lys bladplet. De gennemsnitlige dækningsprocenter er lave i alle årene. Læg mærke til y-aksernes inddeling. De højeste dækningsprocenter i 2022 var 10-20 procent dækning fra omkring medio april.

I figur 5 ses procent marker behandlet med svampemidler. Det fremgår, at relativ få marker blev behandlet mod lys bladplet i 2022. I de sidste uger er evt. sene behandlinger også med.

Vil du vide mere?

Støttet af