Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i rug

Skoldplet var mest udbredt, og angrebene var overvejende svage til moderate.

Angrebsudviklingen af skadegørere i rug er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dkNedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i rug.

Skoldplet var mest udbredt, og angrebene var overvejende svage til moderate. Angrebene af brunrust var svage og udviklede sig først meget sent. Meldugangrebene var meget svage.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i rug er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i enkelte marker. 

Der er bedømt i sorterne Astrano, KWS Berado, KWS Jethro, KWS Receptor, KWS Serafino og KWS Tayo. 

Der er registreret på ca. 15 lokaliteter (ca. 90 observationer).

Der er hovedsageligt bedømt i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter. 

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. I starten af vækstsæsonen er der kun bedømt angreb af meldug og rust, og fra omkring vækststadium 32 er angreb af skoldplet også bedømt.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen i rug. Det fremgår, at skoldplet var mest udbredt. Angrebene var overvejende svage til moderate. I figur 2 er udviklingen sammenholdt med tidligere år.  

Angrebene af brunrust var svage og udviklede sig først meget sent. Se figur 3. Angrebene af meldug var meget svage.

I figur 4 er rugens udvikling i 2022 sammenlignet med tidligere år. 

Vil du vide mere?

Støttet af