Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i triticale

Meldug og dernæst gulrust var mest udbredt.

Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i triticale.

Meldug og dernæst gulrust var mest udbredt. Meldugangrebene var relativ kraftige, mens angrebene af gulrust overvejende var moderate. Angrebene af Septoria og brunrust var meget svage.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i enkelte marker. 

Der er bedømt i sorterne Cappricia og Trias og kun på ca. 10 lokaliteter (ca. 20 observationer), dvs. der er kun relativ få observationer.

Der er hovedsageligt bedømt i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter. 

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. I starten af vækstsæsonen er der kun bedømt angreb af meldug og rust, og fra omkring vækststadium 32 er angreb af Septoria også bedømt.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen. Det fremgår, at meldug var mest udbredt.

Meldugangrebene var relativ kraftige. I figur 2 er angrebsudviklingen sammenlignet med tidligere år. I figur 3 ses udviklingen i de to sorter.

Angrebene af gulrust var overvejende moderate, og mest blev fundet i Cappricia. Se figur 4.

Angrebene af Septoria og brunrust var meget svage. 

I figur 6 er triticalens udvikling i 2022 sammenlignet med tidligere år. 

Vil du vide mere?

Støttet af