Planter

Resultater fra registreringsnettet 2022 i havre

Meldugangrebene var omkring middel i angrebsstyrke.

Angrebsudviklingen af skadegørere i havre er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i havre.

Meldugangrebene var omkring middel i angrebsstyrke. Der blev ikke fundet meldug i Delfin. Angrebene af havrebladplet og bladlus var svage, mens angrebene af kornbladbillelarver var moderate. 

Baggrund

Udviklingen af skadegørere i havre er fulgt igen i 2022 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. I vækstsæsonen er detaljerede data løbende blevet vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor ses et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i mindre omfang i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge. 
I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. Der er registreret i sorterne Caddy, Delfin, Dominik, Symphony og Lion og kun på ca. 10 lokaliteter (ca. 50 observationer), dvs. der er kun relativ få observationer.

Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet. 

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.
Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32. Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne. 

Angreb af bladlus og kornbladbiller er bedømt som procent strå med bladlus/larver. Skadedyr er kun registreret i én sort pr. lokalitet. Ved kraftigere angreb på lokaliteten bliver skadedyrene bekæmpet, og der foretages herefter ikke længere bedømmelser af angreb. Dette kan føre til en undervurdering af skadedyrsangrebene.

Resultater

Angrebsudviklingen fremgår af figur 1.

Meldugangrebene var omkring middel i angrebsstyrke. Der blev ikke fundet meldug i Delfin. I figur 2 er angrebene af meldug i 2022 sammenlignet med tidligere år.
Angrebene af havrebladplet var svage. Angreb kan forveksles med angreb af havrepletbakteriose, som også forekom i nogle tilfælde i 2022. 

Fra slutningen af juni blev der fundet kronrust i enkelte tilfælde. 

Angrebene af bladlus var meget svage. 

Angrebene af kornbladbillelarver var moderate. Ved bedømmelse af procent angrebne strå medtælles kun planter med larver. 

Se også:

Resultater fra registreringsnettet 2022 i vinterhvede
Resultater fra registreringsnettet 2022 i vårbyg 
Resultater fra registreringsnettet 2022 i triticale
Resultater fra registreringsnettet 2022 i rug 
Resultater fra registreringsnettet 2022 i vinterbyg

Resultater fra registreringsnettet 2022 i hestebønner (ikke udgivet endnu)
Udviklingen af lys bladplet i vinterraps i registreringsnettet i 2022 (ikke udgivet endnu)

Vil du vide mere?

Støttet af