Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur

Miljø, klima og natur

 Mest læste om miljø, klima og natur den seneste måned

 

 Artikler

 Plantekongres 2017

Se det store program og tilmeld dig på
www.plantekongres.dk  

 Faglige begivenheder

23.05.2017: Reminder: Kursus - Den nye planlov: Set fra landzonen
Kurset sætter fokus på den nye planlov og de ændringer af planloven, der har særlig betydning for landzonen og landbruget. ...
27.04.17

30.05.2017: Arbejdsmiljø
God trivsel, glade medarbejdere og bedre bundlinje. 30. maj 2017 kan du komme på kursus i at skabe mere værdi til din virks...
11.05.17

29.11.2017: Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
05.04.17

16.-17.01.2018: Plantekongres 2018
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interesse...
06.05.15

16.-17.01.2019: Plantekongres 2019
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interesse...
06.05.15

 Får du logget ind?

Nye artikler

Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for braklagte arealer samt omlægning af vedvarende græs på arealer i Natura 2000 områder...
16.05.17

Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning – og samspil mellem regler
Naturbeskyttelseslovens § 3 og relationerne til 1 års regel, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anm...
16.05.17

Bekæmp kæmpebjørneklo effektivt
Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.
15.05.17

Overgangsperiode vedr. CLP-mærkning af plantebeskyttelsesmidler frem til 1. juni 2018
Det er efter 1. juni 2017 ikke tilladt at sælge ikke-CLP-mærkede kemikalier, herunder plantebeskyttelsesmidler. Slutbrugere...
11.05.17

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
11.05.17

20-årige tilsagn: hvad skal der ske med arealerne nu?
Frem mod 2022 udløber ca 17.000 ha med 20-årige tilsagn, hvor der er givet tilskud til landmænd, der ønskede at udtage omdr...
11.05.17

Permanent genopdyrkningsret
Reglen i driftsloven om 15 års genopdyrkningsret ændres til permanent genopdyrkningsret.
11.05.17

15. juni fonden uddeler igen naturpris
Kender du nogen der har fortjent en naturpris? - Så læs mere her.
11.05.17

1 års reglen gælder ved MFO-brak
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udsendt orientering om naturtypebekendtgørelsens § 2, herunder afklaring i forho...
11.05.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Miljøchef
Hans Roust Thysen
Anlæg & Miljø, Ledelse

 Kurser fra DLBR Akademiet