Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Vandplaner

Vandplaner som følge af vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet udgør den overordnede ramme for beskyttelse af vandløb og søer, kystvande og grundvand. Direktivet fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist, og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur, for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

 Artikler

 Publikationer

Nye artikler

Afvandings påvirkning af vandføringen i vandløb
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karaktér og de lokale...
04.01.18

 Projekter

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Anlæg & Miljø, Miljø & Land