Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Vandplaner

Vandplaner som følge af vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet udgør den overordnede ramme for beskyttelse af vandløb og søer, kystvande og grundvand. Direktivet fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist, og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur, for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

 Artikler

 Publikationer

Nye artikler

26.04.2017: Temadag om Vandrådsarbejdet og vandrådspakke
SEGES arrangerer en temadag den 26. april 2017 for alle vandrådsmedlemmer og tilknyttede personer, som kommer til at arbejd...
21.04.17

 Projekter

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Vandmiljø
Flemming Gertz
Anlæg & Miljø, Miljø & Land