Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Vandplaner

Vandplaner som følge af vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet udgør den overordnede ramme for beskyttelse af vandløb og søer, kystvande og grundvand. Direktivet fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist, og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur, for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

 Artikler

 Publikationer

Nye artikler

International evaluering af beregningsgrundlaget for danske kvælstofreduktionskrav
Jævnfør Regeringens Landbrugspakke fra 2015, er der nu foretaget en international evaluering af det modelkompleks, som dann...
17.10.17

Vandmiljøet i kystnære farvande påvirkes ikke kun af kvælstof
Kvælstof har betydning for vandmiljøet i danske kystnære farvande.. Men i danske vandområdeplaner fokuseres der kun på kvæl...
16.10.17

Kvælstofudledning større i år 1900 end angivet af DCE
Kvælstofudledningen i år 1900, som danner udgangspunkt for den danske fastsættelse af referencetilstanden i Vandrammedirekt...
13.10.17

AgroGIS - Vejledning: Rediger to marker med samme knudepunkt i et hug
To marker, der støder op til hinanden og har fælles knudepunkt, kan flyttes på en gang. Træk i knudepunktet, og begge marke...
11.10.17

 Projekter

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Anlæg & Miljø, Miljø & Land