Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Miljøtiltag

Miljøtiltag

På denne side bliver du præsenteret for en række miljøtiltag, som kan være med til at reducere udledningen af næringsstoffer, og dermed være med til at forbedre forholdene i vores vandmiljø.
 

 På markfladen

 I kanten af markfladen og kystnært

 

Vådområder

 Informationsmateriale

 Artikler

 Virkemiddelkatalog

Dette katalog præsenterer en række målrettede miljøtiltag, hvor placering og udformning med grafiske illustrationer og effekter er i fokus.

Nye artikler

Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof
Pjecen kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande...
22.06.17

Oversigt over Oplandskonsulenter
På denne side finder du en liste over de Oplandskonsulenter, som deltager i Oplandsproces, som fremmod 2021 skal bidrage ti...
14.06.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Projektleder
Frank Bondgaard
Anlæg & Miljø, Miljø & Land
Projektchef
Irene Asta Wiborg
Anlæg & Miljø, Miljø & Land
Landskonsulent, Vandmiljø
Flemming Gertz
Anlæg & Miljø, Miljø & Land
Konsulent
Sebastian Piet Zacho
PlanteInnovation
Konsulent
Camilla Husted Vestergaard
Anlæg & Miljø, Miljø & Land

 Partnere