Oprettet: 28-06-2017

Vejledninger, skilt og plakater

Herunder vejledninger, skilte og plakater - undgå arbejdsulykker - print dem ud, og hæng dem op.

Advarsel - gylleanlæg 
 

Advarsel - gylleanlæg (eng.: Warning - Slurry) 

Arbejdsmiljø i svinestalde
 

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i værksteder
 

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

 
Arbejdsmiljø ved stalarbejde - elastikøvelse og sikker håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin
 

Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler

Automatiske maskiner i gartneribruget
 

Automatiske maskiner i kvægbruget

Automatiske maskiner i svinebruget
  
 

Beredskabsplan ved personskade

Branchevejledning om børn og unges arbejde i landbruget

Bag om ulykken - kom i gang med at tale om de fejl, der sker hos jer

Bag om ulykken - hvorfor begår vi fejl?
 

First Aid 

First Aid - Slurry gas poisoning 
 

Førstehjælp 

Førstehjælp - gyllegas 

Få klar besked om ulykken - skema og vejledning på dansk

Få klar besked om ulykken - skema og vejledning på engelsk 

Galegården - Karl og Kamilla på gale veje

Galegården - malebog 
 

Galegården - postkort

Gode råd om bremser
 

Gylleudbringning
  

Halmballer - sikker håndtering

Har du været under luppen  

Helkropsvibrationer i landbruget
  
 

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer
       

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr 
  
 

Sikkerhed ved arbejde i højden

Sikkerhed ved arbejde med gylle

Sikkerhedsmanual til fuldfoderblander

Sikkerhedsskilt om fuldfoderblandere til udsendelse pr. post
  

Transport og færdsel på landbrug 

Tunge løft i jordbruget
Sidst bekræftet: 14-06-2018 Oprettet: 28-06-2017 Revideret: 28-06-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17
Pjecer, bøger og lignende
På denne side finder ud links til pjecer, bøger og lignende, der omhandler arbejdssikkerhed.
28.06.17