Oprettet: 28-06-2017

Vejledninger, skilt og plakater

Herunder vejledninger, skilte og plakater - undgå arbejdsulykker - print dem ud, og hæng dem op.

Advarsel - gylleanlæg 
 

Advarsel - gylleanlæg (eng.: Warning - Slurry) 

Arbejdsmiljø i svinestalde
 

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i værksteder
 

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

 
Arbejdsmiljø ved stalarbejde - elastikøvelse og sikker håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin
 

Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler

Automatiske maskiner i gartneribruget
 

Automatiske maskiner i kvægbruget

Automatiske maskiner i svinebruget
  
 

Beredskabsplan ved personskade

Branchevejledning om børn og unges arbejde i landbruget

Bag om ulykken - kom i gang med at tale om de fejl, der sker hos jer

Bag om ulykken - hvorfor begår vi fejl?
 

First Aid 

First Aid - Slurry gas poisoning 
 

Førstehjælp 

Førstehjælp - gyllegas 

Få klar besked om ulykken - skema og vejledning på dansk

Få klar besked om ulykken - skema og vejledning på engelsk 

Galegården - Karl og Kamilla på gale veje

Galegården - malebog 
 

Galegården - postkort

Gode råd om bremser
 

Gylleudbringning
  

Halmballer - sikker håndtering

Har du været under luppen  

Helkropsvibrationer i landbruget

Krav til kørekort og certifikater

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr 
  
 

Sikkerhed ved arbejde i højden

Sikkerhed ved arbejde med gylle

Sikkerhedsmanual til fuldfoderblander

Sikkerhedsskilt om fuldfoderblandere til udsendelse pr. post
  

Transport og færdsel på landbrug 

Tunge løft i jordbruget
Sidst bekræftet: 14-06-2018 Oprettet: 28-06-2017 Revideret: 28-06-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17