Planter

Udviklingen af svampesygdomme i alm. rajgræs i registreringsnettet 2022 vises

Angrebene af kronrust var af middel angrebsstyrke.

I 2011-2020 har der været et registreringsnet for svampesygdomme i alm. rajgræs til frø. I 2021 har der ikke været et registreringsnet i rajgræs, men i 2022 er registreringsnettet for rajgræs blevet støttet af IPM midler fra Miljøstyrelsen. 

Registreringerne i 2022 er foretaget af planteavlskonsulenterne, og der er ugentlig bedømt i ca. 25 rajgræsmarker i perioden 18. juli til 5. juli. Der er bedømt i et bredt udvalg af sorter.
Resultaterne har løbende været vist i vækstsæsonen på LandbrugsInfo og Landmand.dk.

Der er bedømt i de samme marker hver uge. I starten af vækstsæsonen er de fleste marker usprøjtet mod svampesygdomme, men afhængig af smittetrykket bliver flere og flere marker sprøjtet. Hvis markerne bliver sprøjtet, skal der efterlades et ubehandlet område på 24 meter (eller en sprøjtebredde) x 25 meter. Så længe marken er usprøjtet mod svampesygdomme, bedømmes kun i marken. Hvis/når der udføres en svampesprøjtning, bedømmes både i behandlet og ubehandlet. Et usprøjtet område er dog af forskellige årsager ikke anlagt i alle marker.

Bedømmelsesmetoden er anderledes i frøgræs end i korn. I registreringsnettet i korn bedømmes der procent angrebne planter samt dækningsprocenter på hver af de 2 øverste blade. I frøgræs er væksten anderledes, og der bedømmes derfor procent dækning af grønt bladareal. Der er bedømt angreb af meldug, rust og bladpletsvampe samt yderligere procent dækning af sortrust på stængler og frøstand.

Nedenfor ses resultaterne. Sygdomsudviklingen i de usprøjtede marker er vist. Data fra de nærmeste år er også medtaget i figurerne.

Angrebene af kronrust var af middel angrebsstyrke i 2022. Se figur 1-2. I figur 1 er vist procent marker (ubehandlet) med fund af kronrust i 2022 og i de foregående år. I figur 2 ses dækningsprocenterne. Da der typisk kun indgår meget få marker med hver sort, er det svært at afgøre, hvilke sortsforskelle der er i modtagelighed for kronrust. Sammenholdt med tidligere års data lader sorten Esquire dog til at høre til i gruppen med de mest modtagelige sorter. Angrebene af meldug og bladplet var overvejende svage.

Der blev ikke fundet sortrust, som erfaringsmæssigt kommer sent.

 

Vil du vide mere?

Støttet af