Natur og vandmiljø

15. Juni Fondens Naturpris 2023

Kender du en eller nogen som gør en særlig indsats for dansk natur og biodiversitet, så er det igen muligt at indstille til 15. Juni Fondens Naturpris 2023.

15. Juni Fonden uddeler igen i år to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen. Priserne gives til lodsejere, personer, institutioner eller foreninger, der gør en særlig indsats for dansk natur og biodiversitet. 

Naturprisen på 200.000 kr. er primært rettet mod lodsejere der har gjort en særlig naturindsats og Ildsjælprisen på 100.000 kr. uddeles til personer, foreninger eller lignende, der har gjort en særlig indsats for at skabe positive forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen. 

Fristen for at indsende indstillinger er 10. februar 2023 kl. 15.00.

Fondens Naturpris 

Den er primært rettet mod lodsejere, der har gjort en særlig arealbaseret indsats omkring bevaring og udvikling af eksisterende natur gennem naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens Naturpris er også at inspirere til samarbejde blandt lodsejere om naturprojekter. 15. Juni Fonden ser gerne, at dette sker på tværs af interesser og ejendomsskel i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Fondens Ildsjælpris 

Den bliver især givet til personer, foreninger eller institutioner, der gennem deres virke i medier, fora, råd mv har gjort en bemærkelsesværdig og uegennyttig indsats for dansk natur og biodiversitet og for befolkningens opmærksomhed omkring den. Ildsjælprisen kan endvidere gives til personer, der på anden vis har leveret en helt særlig indsats for naturområder eller arter.

Læs mere og find indstillingsskemaet på 15. Juni Fondens hjemmeside.

Vil du vide mere?

Støttet af