Håndtering af kvæg - HERO

Kvæg

Kvægbruger - giv dit bidrag til færre uheld med kvæg på bedrifterne

Nu skal der graves dybt i årsagerne til de alt for mange uheld ved håndtering af kvæg – og udvikles ny og innovativ forebyggelse. Derfor lander der om få dage en mail i kvægbrugernes indbakke.

”Vi kan sagtens trække data fra Arbejdstilsynet om antal brækkede hænder, trykkede ribben og kvaste fødder. Men de nærmere omstændigheder kender vi ikke. Dem skal vi kende for at kunne ryste posen og tænke nyt i forebyggelsen af uheld ved håndtering af kvæg.”
Sådan fortæller souschef Kent Nielsen ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

Derfor vil han gerne i kontakt med personer fra hele landet, som har haft uheld eller er kommet til skade ved arbejdet med dyrene – både alvorlige skader og mindre skader. Det skal ske som første led i et stort forskningssamarbejde, som SEGES har indgået med bl.a. Region Midtjylland og Aarhus Universitet.  

Derfor sendes der i disse dage en mail ud til kvægbrugerne med en opfordring til at lade sig interviewe, hvis man har været involveret i et uheld.

Ifølge sektordirektør Ida Storm er arbejdssikkerhed et område, hvor kvægbruget skal blive bedre. ”Håndtering af kvæg er stadig den mest risikable aktivitet i landbruget. Derfor bliver det meget spændende at få taget fat i det fra nogle nye vinkler, hvor bl.a. både landmandserfaringer og teknologi inddrages,” lyder det fra Ida Storm.

H2 Tre faktorer er afgørende for sikkerheden
Kent Nielsen vil gennem interviews dykke ned i de fysiske rammer omkring ulykken, dyrenes adfærd og de involveredes adfærd. Sagt på dansk: hvad gjorde du, hvad gjorde dyret – og hvordan var omgivelserne.

”Vi ved, at alle tre faktorer har indflydelse på uheldene – men vi er ikke i stand til på forhånd at ’måle’ i en stald, hvor og hvor stor risikoen for arbejdsulykker er. Det skulle vi gerne blive i stand til gennem vores projekt. Vores mål er at udarbejde en liste af indikatorer og anbefalinger med særlig fokus på de fysiske rammer, dyrenes adfærd og dyr-menneske-interaktioner,” forklarer Kent Nielsen.

Kent Jacob Nielsen

Kent Nielsen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning vil gerne i kontakt med personer fra hele landet, som har haft uheld eller er kommet til skade ved arbejdet med dyrene – både alvorlige skader og mindre skader. Foto: AU

Nye anbefalinger til staldindretning

Ud fra bl.a. interviews og analyser af håndteringsulykker vil Kent Nielsen og hans forskerkolleger udarbejde anbefalinger til indretning af stalde, der minimerer risikoen for arbejdsulykker.

For selvom man ved, at fysiske rammer påvirker køernes adfærd – og dermed også hvor nemt dyrene kan håndteres, tages der kun meget lidt hensyn til arbejdssikkerhed, når der designes inventar og bygges nye stalde, mener Kent Nielsen:
”Man kan jo bare se på landbrugets egen ’Indretning af stalde til kvæg - danske anbefalinger’. Her er der fokus på at tilgodese dyrenes behov, mens der ikke er meget at komme efter i forhold til fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed,” konstaterer Kent Nielsen.

Ny anvendelse af staldteknologi

Forskerne vil desuden tage fat i den megen teknologi, som findes på danske kvægbedrifter og undersøge, om den kan bruges til at understøtte arbejdssikkerheden.
”Der registreres jo allerede en masse data på dyrenes adfærd og bevægelse rundt i stalden – fx aktivitetsmålere. Der vil vi bl.a. se på, om de data også kan bruges til at forebygge arbejdsulykker, fx ved at udpege risikodyr – og måske på sigt til at udsende alarm, hvis dyrene bliver stressede,” forklarer Kent Nielsen. Denne del af projektet vil ingeniører ved Aarhus Universitet tage sig af.

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 21, 2020.

Vil du vide mere?