Vejledninger, skilt og plakater

Herunder vejledninger, skilte og plakater - undgå arbejdsulykker - print dem ud, og hæng dem op.

Advarsel - gylleanlæg  

Advarsel - gylleanlæg (eng.: Warning - Slurry) 

Arbejdsmiljø i svinestalde 

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i værksteder 

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

 Arbejdsmiljø ved stalarbejde - elastikøvelse og sikker håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin 

Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler

Automatiske maskiner i gartneribruget 

Automatiske maskiner i kvægbruget

Automatiske maskiner i svinebruget
  
 

Beredskabsplan ved personskade

Branchevejledning om børn og unges arbejde i landbruget

Bag om ulykken - kom i gang med at tale om de fejl, der sker hos jer

Bag om ulykken - hvorfor begår vi fejl?
 

First Aid 

First Aid - Slurry gas poisoning  

Førstehjælp 

Førstehjælp - gyllegas 

Få klar besked om ulykken - skema og vejledning på dansk

Få klar besked om ulykken - skema og vejledning på engelsk 

Galegården - Karl og Kamilla på gale veje

Galegården - malebog  

Galegården - postkort

Gode råd om bremser 

Gylleudbringning  

Halmballer - sikker håndtering

Har du været under luppen  

Helkropsvibrationer i landbruget 

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer        

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr   
 

Sikkerhed ved arbejde i højden

Sikkerhed ved arbejde med gylle

Sikkerhedsmanual til fuldfoderblander

Sikkerhedsskilt om fuldfoderblandere til udsendelse pr. post  

Transport og færdsel på landbrug 

Tunge løft i jordbruget