Oprettet: 17-04-2020

Det er forår – så hold ekstra øje med kimtallet

Forår er ofte lig med stigning i kimtallet. Hvis du ikke vil med på den vogn, så tjek bl.a. vaskeautomat, varmtvandsforsyning og forbruget af rengøringsmidler nu.


Det er let at tjekke mængden af varmt vand ved hjælp af en spand og termometer. Foto SEGES

Med forårets komme stiger udetemperaturen, og mange gange ser vi desværre også en stigning i kimtallet. Derfor er det en god ide at få tjekket de ømme punkter, hvor det ofte går galt, så bedriften ikke bliver en del af den kedelige statistik.

Tjek vaskeautomaten

Det gælder bl.a. malkeanlæggets og køletankens vaskeautomat. Få evt. lavet et servicetjek, så man er sikker på at vandmængden er korrekt og dosering af rengøringsmidler svarer til leverandørens anvisninger. Doseringspumperne kan trænge til nye slanger, da de gamle godt kan have mistet deres elasticitet hen over vinteren. Man kan selv løbende tjekke forbruget af rengøringsmidler, ved at mærke niveauet i dunke eller tromler op med en tusch og se, om det ugentlige forbrug er konstant.

Tjek varmtvandsforsyningen

Hold også øje med varmvandsforsyningen. Kvalitetsrådgiverne oplever ofte, at der mangler varmt vand til rengøring af anlæg og tank. El-vandvarmere skal jævnligt tjekkes for, om de er i orden. Mange har to eller flere beholdere, der ofte er serieforbundet. Her er det kan det være svært at opdage, om der er gået et varmelegeme i en af beholderne. Det vand, der kommer ud til at begynde med har en høj temperatur. Men der er måske kun 250 liter varmt vand i systemet mod de forventede 400 liter, fordi det ene varmelegeme mangler. Kontroller det et par gange om året ved at tømme beholderen, samtidig med at vandets temperatur måles. Brug en spand og et termometer. For hver spand, der tappes ud måles temperaturen, og når temperaturen kommer under 600 C. er der ikke mere varmt vand tilbage i beholderen. Antallet af spande angiver, hvor mange liter varmt vand, der er til rådighed til rengøring.

Hav eventuelt separat vandforsyning

Endelig skal man også være opmærksom på ændrede rutiner i stalden. Specielt hvis man anvender den samme varmvandsforsyning til forskellige formål, fx rengøring af køletank og varmt vand til kalvemælk eller rengøring af skåle. Hvis tidspunktet falder sammen med vask af malkeanlægget, er der måske ikke varmt vand nok til begge dele. Det anbefales derfor at have separat varmvandsforsyning til malkeanlæg og køletank, så man altid har den nødvendige mængde varmt vand til rådighed.

Læs mere om kimtal i artiklen Viden om kim og kimtal

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr 8, 2020

Sidst bekræftet: 17-04-2020 Oprettet: 17-04-2020 Revideret: 17-04-2020

Kontakt

Kvalitetsrådgiver

Jan Støve

Mælkekvalitet


Forfatter

Veterinær & Kvalitetsforhold
Helge Kromann

Af samme forfatter

Viden om kim og kimtal
Hvad er kim, hvad fortæller kimtallet, hvilken indflydelse har det på mælken og hvordan nedbringes et forhøjet kimtal. Få s...
10.04.20
Fact sheet - Steps to achieving a successful milking
A successful milking requires proper preparation of the cow. Follow the steps below to achieve careful and fast milking.
27.02.20
Milking routines in dairy herds - best practice
Optimal milking routines are crucial for both good udder health and good milk quality. Read about how to achieve best pract...
18.12.19
Lav dynamiske enkeltbokse i kælvningsafdelingen
Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er ...
29.11.19
Fact sheet - Best practice routines with milking cloths
In order to achieve successful milking and good udder health, the teats must be clean and dry before attaching the cluster....
20.11.19