Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 24-12-2012

Følgeseddel til ekstra prøver fra landsforsøg

HJ 07-001
Revideret den 24. april 2012

Tilbage til oversigtenGenerelt

  • Til indsendelse af ekstra prøver fra forsøg, led eller parceller, der ikke er oprettet på SEGES anvendes nedenstående følgeseddel til ekstra prøver. Der anvendes egne labels.
  • Prøverne mærkes entydigt med labels, der ikke kan falde af, ødelægges eller på anden måde forårsage usikker identifikation på laboratoriet.
  • Følgesedlen udfyldes med lednavn, prøvenr. og hvad prøven skal analyseres for jf. forsøgsplanen. For jordprøver anføres prøvetagningsdatoen. For N-min prøver anføres prøvedybde.
  • Egne led fremgår af tilsendte følgeseddel, hvis disse er oprettet før forsøgets design er godkendt.
  • Analyseomkostninger fra ekstra prøver dækkes kun efter forudgående aftale med SEGES.

Download af skema (pdf)

Følgeseddel til ekstra prøver fra Landsforsøgene
Følgesedlen anvendes til prøver fra ekstra led, hvor der ikke er udsendt labels og følgesedler.

Forsøgsplannr.:

 

Forsøgets titel:

 

Måletid (P-tid. Se forsøgsplan):

 

Afgrøde:

Konsulentnr.:

 

Landsforsøgsenhedens nr.

Udtaget den:

 

Afsendt den:

Konsulent:

Forsøgsvært:

 

 

Prøvetype:

___ Jordprøve ____N-min prøve ____Planteprøve ____Organisk gødning. Anfør type:

   

Prøvenr.

Lednavn

Anden identifikation

Prøveudtagnings-dybde
(1)

Måleflade
(2)

Angiv hvad prøven skal analyseres for.
Se forsøgs-planen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  1. Prøveudtagningsdybde skal anføres for N-min prøver.
  2. Måleflade anføres for de planteprøver, hvor det i forsøgsplanen er anført, at de skal udtages på et areal af en bestemt størrelse.

Prøverne sendes til det laboratorium, der er anført på forsøgsplanen.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 24-12-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18