Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 26-03-2008

Kontrol af forsøgssprøjte

HJ 08-004
Revideret den 26. marts 2008

Tilbage til oversigten

 

 

 

ID:

Dato for sidste kontrol:

Model:

Bomtype: ____Monsanto ____AZO ____Alu ____Plast

Dyseafstand: ____25 cm ____50 cm ____Antal dyser _____Snapfitsystem

Trykgiver: ____N2 luft _____6 kg gas _____2 kg gas Andet:

Udløbsrørets placering/restmængde:

Parcelgrænseudstyr

Transportbeslag

 

Eftersyn af forsøgssprøjten

Manometer på reduktionsventil

Reduktionsventil

Pakning ved reduktionsventil

Tilbageslagsventilen

Indløbsrør i sprøjtebeholderen

Sprøjtebeholderens lodninger

Udløbshane på beholderen

Åbne/lukkehane

Væskemanometer

Slanger

Pakninger

Bomrør

Bommens væskerør/slange/fittings

Dyseholdere

Dyserne

Sprøjtevognen

Andet

Bemærkninger

 

Kontrol af forsøgssprøjten

  1. Fyld 4-5 l vand i sprøjtebeholderen.
  2. Skru ned for reduktionsventilen (løsn den), så trykket starter med at være lavt, når der åbnes for trykluften.
  3. Åbn for trykluften med hanen på trykluftflasken og med hanen på trykregulatoren.
  4. Skru op for reduktionsventilen til det ønskede tryk (dysetryk plus forventet trykfald).
  5. Når trykluften er boblet ind i sprøjtebeholderen åbnes for udsprøjtningen med håndhanen indtil der kommer væske ud af alle dyser.
  6. Finjuster trykket ved at skrue lidt på reduktionsventilen.
  7. Placér et måleglas under hver dyse og åbn for hanen i f.eks. 15 sekunder.
  8. Beregn dyseydelsen i liter pr. minut, notér den i nedenstående skema og beregn afvigelsen. Hvis en af dyserne afviger mere end 5 % i forhold til gennemsnitsydelse skiftes/efterses denne og kontrollen gentages.
  9. Normalt anvendes 150 liter pr. ha (= 450 ml pr. dyse pr. minut, jf tabel 8.2 i Vejledning til forsøgssprøjten). Hvis dyseydelsen afviger herfra, reguleres på trykket med reduktionsventilen. Brug evt. en kalibreringsskive til at finde det rigtige tryk. Gentag afprøvningen indtil dyseydelsen er korrekt. Indstillingerne noteres.
  10. Når afprøvningen er slut, lukkes for trykluften med hanen på trykregulatoren. Skru ikke på reduktionsventilen. Luk trykket af beholderen ved at løsne låget 1-2 omgange. Hæld alt vandet ud af beholderen.


Måling

1

2

3

4

5

6

Dysetype

 

 

 

 

 

 

Tryk ved reduktionsventil

 

 

 

 

 

 

Åbne/lukke hane

 

 

 

 

 

 

Dysen

 

 

 

 

 

 

Måletid (sek)

 

 

 

 

 

 

Dyse fra venstre side

Milliliter pr. dyse

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Sum

 

 

 

 

 

 

Gennemsnit

 

 

 

 

 

 

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

% Afvigelse fra gennemsnit

 

 

 

 

 

 

Indstillinger til sprøjtning

Vandmængde

Tryk

 

Dato:_________   Underskrift:_________________________   
Sidst bekræftet: 24-01-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 26-03-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18