Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 21-03-2002

Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Fiona Probe 1,5 m

HJ 08-007
Revideret den 9. december 2005

Tilbage til oversigten

 

 

Denne vejledning er til forsøgsgødningsspredere med kassette.

Generelt

Sporvidden er 150 cm = maksimal arbejdsbredde.

Arbejdsbredden kan reduceres ved at lukke såskodderne til valserne. Normalt skal skodderne være helt åbne.
Håndtaget til bundklapperne sættes i forreste hul til meget fintkornede gødninger og hul 2-3 til normalt granulerede gødninger.
Doseringen ændres ved at skyde doseringsvalserne mere eller mindre ind i såhusene og ved at ændre hastigheden på såakslen ved brug af udskiftelige kassetter. Doserings­valserne har den største nøjagtighed ved stor åbning og lav hastighed på såakslen.

Gødning

Maskinen kan udså de fleste tørre letløbende, granulerede gødninger. Undgå fugtige gødninger, groft granulerede gødninger og pulvervarer.

Påfyldning

Såvalserne skal altid være godt dækkede. Med letløbende, granulerede gødninger er såmængderne nøjagtige til en rest i såkassen på ca. 2 kg.

Kørehastighed

Kørehastigheden kan have nogen betydning, derfor bør der altid køres med samme hastighed i parcellerne som ved indsåningen.

Indsåning

Indsåning foretages ved kørsel på et areal ved siden af forsøgsarealet og opsamling af den udsåede mængde. På grund af varierende hjulslip bør indsåningshåndtag ikke bruges.

 

Afsæt et indsåningsareal på 1/100 ha:
Ved arbejdsbredde 1,25 m: 40 m tur/retur
Ved arbejdsbredde 1,20 m: 41,7 m tur/retur

Eksempel
Udstrøning af 390 kg gødning pr. ha.

  1. Vælg indstilling i tabel 8.7: Kassette 15 ® 30 (15 forrest). Indstilling 25. Tallet eller stregen på indstillingshåndtaget skal være helt frilagt ved palen. Drejning til højre lukker, drejning til venstre åbner for gødningen.

  2. Kør 1/100 ha.

  3. Første indsåning viste 3,2 kg ~ 320 kg pr. ha. Find 320 kg i tabellen (322 er nærmest) og tæl antal indstillingstrin op til 390 (395 er nærmest), hvilket er 5 trin op.

  4. Drej 5 trin op fra 20 til 25. Drej et hak forbi og tilbage igen for at sikre, at skydevalsen opnår sin frigang i det ønskede hak.

  5. Foretag en kontrollerende indsåning og evt. ny indstilling og indsåning indtil den ønskede gødningsmængde er opnået.

Vedligehold af gødningssprederen


Efter ethvert brug skal gødningssprederen vaskes og dernæst opbevares tørt. Ved længere tids opbevaring sprøjtes med rustbeskyttende olie.

8.7: Vejledende såtabel for Fiona Probe forsøgsgødningsspreder

Indstillingshåndtag på såakslen

Kg kalkammonsalpeter

Lav 15 ® 30
(15 forrest)

Høj 30 ® 30

30 ® 15

0 *)

58

116

Giver dobbelt så meget som 30 ® 30. Bør ikke bruges, luk hellere noget mere op for valsen.

Ved evt. brug skal der køres langsomt.

1

68

137

2

80

160

3

90

180

4

101

203

5

113

226

6

125

251

7

137

274

8

149

299

9

160

321

10

175

350

11

190

380

12

204

409

13

219

438

14

234

468

15

248

497

16

262

525

17

277

554

18

292

584

19

307

615

20

322

644

21

337

674

22

351

702

23

366

732

24

380

761

25

395

790

26

410

820

27

425

851

28

440

881

29

455

910

30

470

940

Prøvet på maskine 976-981.
*) Tallet eller stregen skal være helt frilagt ved palen.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 21-03-2002 Revideret: 21-03-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18