Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 21-03-2002

Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Varo Egebjerg (1978-91)

HJ 08-008
Revideret den 28. januar 2004

Tilbage til oversigten

 

Denne vejledning er til forsøgsgødningsspredere med kæde (ikke kassette).

Generelt

Arbejdsbredden er 1,20 m. Mindre arbejdsbredde kan opnås ved at indsætte skilleplade i gødningskassen (ekstraudstyr). Maskinen har, ingen kobling eller lukkemekanisme for gødningen. Ved begge hjul er monteret friløb således, at såakselen ikke drejer, når maskinen trækkes.
Bemærk at sporvidden er 15 cm større end arbejdsbredden. Derfor skal hjulsporene lappe 15 cm over foregående hjulspor. Såmængderne varieres ved at ændre såvalsernes arbejdsbredde, idet såakselen forskydes med et indstillingshåndtag på maskinens højre side. Såmængderne kan desuden fordobles eller halveres ved at flytte kædetrækket på de to tandhjul på hver side af maskinen.

Gødning

Maskinen kan udså de fleste tørre letløbende, granulerede gødninger. Undgå fugtige gødninger, groft granulerede gødninger og pulvervarer.

Påfyldning

Såvalserne skal altid være godt dækkede. Med letløbende granulerede gødninger er såmængderne nøjagtige til en rest i såkassen på ca. 2 kg.

Kørehastighed

Kørehastigheden kan have nogen betydning, derfor bør der altid køres med samme hastighed i parcellerne som ved indsåningen.

Indstilling

Vælg gear, høj eller lav (kæde på lille eller stort tandhjul på såakselen på begge sider af maskinen).Såvalsernes åbning indstilles ved at dreje på indstillingshåndtaget på maskinens højre side, og samtidig trykke på den hvide låseknap. Indstillingen aflæses i bunden af den hvide låserille. Tallene 0-15 og 30 refererer til mm arbejdsbredde på såvalserne. Stregerne passer med en omdrejning på indstillingshåndtaget og svarer til 3 mm. Undgå at indstille på for stor åbning, når der er gødning i maskinen. Ved formindskelse af åbningen kommer gødningen i klemme, hvorfor indstillingshåndtaget kun må drejes samtidig med at såakselen drejes ved hjælp af kørehjulene .Begynd derfor forsøget med de gødningsmængder, som kræver den mindste åbning af såvalserne.

Indsåning

Forskellige jordoverflader kan give forskelligt træk på hjulene, derfor bør indsåning altid foretages ved kørsel i marken ved siden af forsøget. For at få størst mulig vægtmængde ved indsåningen bør indsåning foretages i højt gear (lille tandhjul). Indstil såvalsernes åbning, anbring bakken under udløbene og kør tilsvarende antal meter som i en forsøgsparcel. Den opsamlede gødningsmængde vejes på en nøjagtig vægt, og den udsåede gødningsmængde pr. ha beregnes:

Kg pr. ha =

kg vejet prøve x 10.000
Parcelstørrelse (m2)


Eksempel:

Parcelstørrelse: 2,40 m x 16,7 m = 40 m
Ønsket gødningsmængde pr.ha: 308 kg kas

På såtabellen findes, at indstilling 15⅓ i høj gear giver 298 kg kas.
Køreprøven på 40 m gav 1.180 kg:

Kg kas pr. ha =

1180 x 10.000

= 295 kg kas/ha

40 m2

 
Ved skift fra højt til lavt gear halveres gødningsmængden. Dette kan udnyttes ved såning af forsøg med stigende gødningsmængder.
Hvis man til et forsøg med 0-50-100-150-200 kg N/ha indsår maskinen til 100 kg N/ha i højt gear, sås 50 kg N/ha i lavt gear. 150 kg N/ha og 200 kg N/ha kan sås efter fornyet indsåning, men det er ofte hurtigere at køre to gange, således at:

150 kg N/ha = (50 + 100) kg N/ ha og 200 kg N/ha = 2 x 100 kg N/ha.

Tømning

Gødningssprederen kan tømmes ved at anbringe indsåningsbakken på jorden foran maskinen og tippe den fremover. 

Dæktryk

For at optage ujævnheder i marken anbefales lavt lufttryk i dækkene, 10-20 psi afhængig af forholdene.

Nøjagtighed af udsåning

Ved lille åbning på såvalserne er udsåningen unøjagtig, afhængig af gødningernes pillering og form. For små mængder er anført i parentes - se tabel 8.8. Da gødningernes tilstand varierer fra parti til parti, samt med luftfugtigheden er såtabellen kun vejledende.

Vedligeholdelse

  • Vask maskinen grundigt efter brug.
  • Smør kæde og andre vigtige dele med olie for at undgå rustdannelser.
  • Friløbene smøres med et par dråber tynd olie.

Ekstraudstyr

Landscentret kan fremstille ekstraudstyr på bestilling. Sprederør for at undgå vinddrift og skillerum til såkasserne for at opnå mindre arbejdsbredde. 

Reservedele

Gødningskasse og indstillingshåndtag er fremstillet af Fiona. Hjul, kæder og tandhjul er standard cykeldele.

Tabel 8.8: Vejledende såtabel til forsøgsgødningsspreder med indstillingshåndtag inddelt i 1/3 omdr. Gødningsmængde i kg pr. ha.  

Indstilling

Kalkamonsalpeter

NPK

Urea

Model 1983

mm

Lav

Høj

Lav

Høj

Lav

Høj

6

6

(50)

(100)

(53)

(105)

 

 

6⅓

7

(60)

(120)

(63)

(125)

 

 

6

8

(70)

(140)

(73)

(145)

 

 

9

9

(80)

(160)

(83)

(165)

 

 

9⅓

10

90

180

94

188

33

66

9⅔

11

100

200

105

210

37

74

12

12

110

219

116

232

41

82

12⅓

13

120

239

128

256

45

90

12⅔

14

129

258

140

280

49

98

15

15

139

278

152

303

53

105

15⅓

16

149

298

164

328

57

113

15⅔

17

159

318

176

348

61

121

18

18

169

337

187

373

65

129

18⅓

19

178

357

199

398

69

138

18⅔

20

188

376

211

422

73

146

21

21

198

396

222

443

77

153

21⅓

22

208

416

234

468

81

161

21⅔

23

218

436

245

490

85

169

24

24

228

455

257

514

89

177

24⅓

25

237

475

269

537

93

185

24⅔

26

247

494

280

560

97

183

27

27

257

514

292

583

10

200

27⅓

28

266

533

304

607

104

208

27⅔

29

276

552

316

631

108

216

30

30

286

572

327

654

112

224

30⅓

31

296

592

339

678

116

232

30⅔

32

306

612

351

702

120

240

33

33

316

631

362

724

124

248

33⅓

34

325

650

374

748

128

256

33⅔

35

335

670

385

770

132

264

36

36

345

689

397

793

136

272

 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 21-03-2002 Revideret: 21-03-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18