Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 28-03-2012

Instruktion for etablering af parcelgrænser

IN 02-002
Revideret den 28. marts 2012

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter etablering af parcelgrænser i Landsforsøgene. Det er afgørende for at mindske arbejdsbyrden, at parcelgrænserne etableres rettidigt.

Etablering af parcelgrænser 

 • Parcelgrænser skal være parallelle.
 • Parcellerne skal (helst) have samme størrelse.
 • Hvis parcelgrænserne bliver skæve eller parcellerne ikke har samme størrelse, skal hver enkelt parcel måles op, og arealet beregnes.
 • Ved såning etableres parcelgrænser på langs ved at lukke såtude i bredsåede afgrøder. På tværs etableres parcelgrænser enten kemisk eller mekanisk.
 • I rækkesåede afgrøder skal der oftest ikke etableres parcelgrænser på langs af rækkerne. Afgrænsning på tværs af rækkerne foregår således, at det sikres, at høst m.v. kan foretages sikkert på et afgrænset kendt areal.
 • Vær opmærksom på behov for vedligeholdelse af parcelgrænserne i løbet af vækstsæsonen. 

Parcelgrænsebredde  

 • Parcelgrænsebredden er den afstand, der er imellem parcellerne målt fra planterække til planterække.
 • Parcelgrænserne skal være så smalle som muligt, og samtidig brede nok til at man kan færdes med forsøgsudstyr og skille parcellerne ad ved høst.
 • I tabel 2.1 er anført vejledende parcelgrænsebredder. 
 • Tidspunkt for etablering af parcelgrænser 
 • Parcelgrænser skal etableres rettidigt. I korn er det inden afgrøden strækker sig (st. 12-30).
 • Parcelgrænser skal efterses i løbet af sæsonen, og det kan være nødvendigt med en vedligeholdelse. I økologiske forsøg kan parcelgrænser kun sjældent etableres ved én gang lugning.
 • I tabel 2.1 er anført vejledende tidspunkt for etablering.
Tabel 2.1: Vejledende parcelgrænsebredder samt vejledende tidspunkt for etablering af parcelgrænser.

Afgrøde Bredde
(cm)
Tidspunkt
(Stadium)
Korn 20 12-30
Ærter 40 12-30
Raps 50 12-30
Frøgræs 30 12-30 
Kartofler 75 15-20
Majs 75 13-30
Bederoer 50 12-20
Græs 30 12-30 
Mellemafgrøde 30-50 Efter høst af hovedafgrøde
Efterafgrøde 30-50 12-30


Etablering af parcelgrænser (kemisk)

 • Parcellen indsprøjtes, så parcelstørrelsen som minimum opfylder kravet til høstparcellen.
 • Parcelgrænser kan markeres ved at udspænde en nylonsnor.
 • Til indsprøjtning anvendes Roundup, f.eks. 100 ml Roundup i 25 l vand, som sprøjtes ud midt over den udspændte snor.
 • Pas på vinddrift. Max. vindhastighed fremgår af tabel 2.2.
 • Undgå at træde på det sprøjtede areal eller passere parceller med forurenet fodtøj eller udstyr.
 • Vær meget forsigtig, når snoren skal flyttes. Snoren må ikke svirpe, da Round Up kan ødelægge afgrøden i parcellen.
 • I tabel 2.2 er anført diverse metoder til indsprøjtning af parcelgrænser.
Tabel 2.2: Diverse metoder til indsprøjtning af parcelgrænser.

 

Slæbesko til forsøgs-
sprøjten
Vogne
med
dryppe-
bom
Sprøjte-lanse
med skærm
Vandkande
m/sprede-bom
WeedWiper
Vindfølsomhed (m/sek) max 5 max 8 max 5 max 7 nej
Sikker virkning (kar)
(kar. 0-10)
10 7 10 9 5
Kemiforbrug (relativ) 1 2 1 4 5
Vandforbrug (relativ) 1 2 1 4 0.1
Retningsstabilitet god god ingen ingen ?
Muligt at flugte meget god god ingen ingen ?
Snor skal bruges ? ? ja ja ?
Skarpe kanter ja ja nej ja/nej ja
Enkelt system nej ja ja ja ja
Større opgaver ja ja ja/nej nej ja
Mindre opgaver nej ja ja/nej ja ja
Ca. pris (Dkr.) 1.500 laves ikke 500 under 100 500


Etablering af parcelgrænser (mekanisk)

For parcelgrænser i økologiske forsøg og i andre forsøg, hvor der ikke ønskes anvendt kemikalier, gælder de ovenstående krav til etableringstidspunkt og bredde, se tabel 2.1. Metoder til mekanisk etablering af parcelgrænser fremgår af tabel 2.3. I forsøg, hvor man er sikker på, at der ikke vil forekomme lejesæd, er det acceptabelt at undlade at etablere parcelgrænser, og i stedet afgrænse parcellerne med mejetærskeren. Parcelstørrelsen opmåles omhyggeligt.

Tabel 2.3: Metoder til etablering af parcelgrænser (mekanisk).

  Såmaskinen Skuffeljern, hjulhakke
eller forsøgsplov
Radrenser
Mellem
parcel-
lerne

langs
af
forsøget
Mellem
parcel-
lerne

langs
af
forsøget
Mellem
parcel-
lerne

langs
af
forsøget
Tidspunkt for udførelsen Ved såning

 

St. 12 - 20   St. 12 - 26  
Afsætning Midtmarkering i parcellen Ikke muligt Hjørne markering af alle parceller Hjørne markering af alle parceller Midtmarkering i parcel eller værn Midtmarkering ½ træk udenfor
Muligt at flugte Ja   Nej Nej Ja Ja
Fjerner ukrudt
i parcelgrænsen
Nej   Ja Ja Ja Ja
Genbehandling nødvendigt

Kan være nødvendig

  Ofte Ofte Kan være det Kan være det
Fordele Meget præcis parcelbredde   Rimelige præcise   Præcise Præcise
Ulemper Ikke muligt i allerede såede marker   Jorden skal være løs og ikke for våd. Umuligt i flerårig græs. Kort tidsinterval.   Sporvidde og parcelbredde eller værnebredde skal være ens  
Udstyr Såmaskine   Nemt og billigt   Radrenser eller let ramme med tænder  
Tidsforbrug Lavt   Meget stort   Middel  
Arbejde Let   Stort fysisk arbejde   Let  


 

  Buskrydder med hjul
og markørpind
Ingen (mejetærskerens
adskillelse)
Mellem
parcel-
lerne

langs
af
forsøget
Mellem
parcel-
lerne

langs
af
forsøget

Tidspunkt for udførelsen

St. 30 - 75. Dog inden lejesæd forekommer

 

 

 

Afsætning Midtmarkering i parcel eller værn Midtmarkering ½ træk udenfor Hjørne markering af alle parceller, lige før høst Hjørne markering af alle parceller, lige før høst
Muligt at flugte Nej Nej    
Fjerner ukrudt i parcelgrænsen

Ja

Ja

 

 

Genbehandling nødvendigt I græs, ellers ikke I græs, ellers ikke

 

 

Fordele Rimelige præcise Rimelige præcise

 

 

Ulemper

Larmende udstyr

 

Lejesæd må ikke forekomme

 

Udstyr

 

 

Gode torpedoer på mejetærskeren Gode torpedoer på mejetærskeren
Tidsforbrug Stort   Lille  
Arbejde Middel   Intet Intet

Til top

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 28-03-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18