Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 06-03-2002
Revideret: 04-04-2017

Instruktion for såning af forsøg med landmands såmaskine

IN 02-003
Revideret den 04. april 2017

Tilbage til oversigten

 

Generelt

 • Ved såning med landmandens såmaskine skal alle parceller afsættes. Parcellerne afsættes lettest efter midtmarkering. Se Instruktion for anlæg af forsøg. Ved småparcelteknik afsættes bruttoarealet.
 • Arealet skal være opharvet til et godt såbed.
 • Udsædsmængden skal beregnes ud fra planter pr. m2. Ved sortsforsøg anvendes udleveret såtabel. Indsåning dokumenteres for første led på Skema til indsåning af radsåmaskine.
 • I forsøg med udsædsmængder eller plantetal skal alle led altid indsås. Indsåningen dokumenteres for hvert led på Skema til indsåning af radsåmaskine.

Indsåning af landmandens såmaskine

 • Før start på indsåning kendes det ønskede plantetal pr. m2 eller den mængde udsæd der skal udsås (kg/ha). Dette vil fremgå af forsøgsplanen. Endvidere er det oplyst, hvilken TusindKornsVægt (TKV) udsæden har, samt spireprocent for udsæden. Det ønskede plantetal pr. ha kan omregnes til kg udsæd/ha. Til denne beregning anvendes formlen:
Plantetal (m2) x TKV
Udsædsmængde = --------------------------------
   

Spireevne (%)Eksempel på resultater ses i nedenstående skema:  

Ønsket plantetal/m2

TKV

Spirepct.

Kg/ ha

100 54 91 59,3
350 47 95 173,2
 • Såmaskine indsås til det ønskede plantetal ved hjælp af en drejeprøve. Første indstilling af såmaskinen sker efter vejledning til såmaskinen eller efter skøn. Derefter fyldes udsæd i såmaskinen og der udføres en drejeprøve (1. indsåning). I vejledningen står der, hvor mange omdrejninger der skal til for at indså en f.eks. 2,5 m bred såmaskine. Det kan eksempelvis være 89 omdrejninger ved indsåning til 1/20 ha. Man kan indså til 1/100 ha, hvis man anvender en egnet vægt. Omregning fra 1/20 ha til 1/100 ha: svarer til 89/5 = 17,8 omdrejninger. Udsæden vejes. Vægt, gear, og udsædsmængde pr. ha noteres i Skema til dokumentation af indsåning af såmaskine.
 • Ved afvigelse fra den ønskede udsædsmængde indstilles gearet ud fra vejledningen, og der udføres en ny indsåning (drejeprøve), indtil man opnår den udsædsmængde, som skal anvendes i forsøget.
 • I forsøg med udsædsmængder/ plantetal indtastes den faktisk udsåede udsædsmængde i PC-Markforsøg under forsøgsbehandlinger. Dette gælder også, hvis der er væsentlig forskel mellem den udsåede mængde og den mængde, der fremgår af forsøgsplanen.
 • Til de forsøg hvor Teknologisk Institut leverer udsæden, sendes såtabellen sammen med udsæden. Eksempel på såtabel ses nedenfor. (Tabel 3)
 • I kolonnen "Indstilling ved anvendelse af såtabel" er udsædsmængden beregnet i forhold til led 1 efter en drejeprøve udført på Koldkærgård. Denne kan benyttes ved anvendelse af almindelig såmaskine, således at man kan nøjes med indsåning for led 1. I forsøg med ens plantetal i hele forsøget behøver man ikke at korrigere udsædsmængden for spring i såmaskinens gear.
Tabel 3. Eksempel på såtabel 
Lednr. Sort Plantetal (planter/m2) TKV (g) Spirepct. (%) Udsædsmængde (kg/ha)
1 Sortsblanding* 350 51 95 188
2 Elixer 350 40 93 151
3 KWS Cleveland 350 55 95 203
4 Hereford 350 51 95 188
5 Jensen 350 49 95 181
6 Torp 350 48 95 177
7 Benchmark 350 51 95 188
8 Mariboss 350 53 95 195
9 Nakskov 350 49 95 181
10 KWS Dacanto 350 50 95 184
11 Ohio 350 55 93 207
12 Substance 350 51 95 188
13 Creator 350 53 95 195
14 Pistoria 350 53 95 195
15 KWS Lili 350 51 95 188

Husk ved såning

 • Sådybden skal være korrekt og ensartet.
 • Ledplaceringen kontrolleres omhyggeligt.
 • Frakoble eventuelle automatiske lukkere til kørespor.
 • Undersøge om alle udløb giver frø/korn ved at dreje på hjul eller håndsving.
 • Udløse pal der holder såskærene oppe når maskinen parkeres.
 • Fjerne eventuelle indlægssedler i poserne, inden kornet hældes i såmaskinen.
 • Sætte såmaskinen i jorden ca. 2-3 m før parcellen.
 • Kontrollér, at der sås med alle såtude.

Såning af almindelige rækkeforsøg

 • Efter indsåningen fyldes såmaskinen med aktuel udsæd til led 1, og alle parceller med led 1 sås, hvorefter såmaskinen tømmes grundigt, og indstillingen ændres så den passer til led 2. Derefter fyldes såmaskinen med aktuel udsæd til led 2, og alle led 2 sås, og så fremdeles til hele forsøget er sået.
 • Såning af smallere parceller end såmaskinens arbejdsbredde kan foretages ved lukning af udløbene i siderne, indtil der er opnået den ønskede såbredde. Såmaskinens hjul og de aflukkede såskær går i parcellen ved siden af. Det betyder ikke noget under gode og tørre såforhold.
 • Luk altid samme antal udløb i hver side. Husk at måle parcelbredden på såskærene og ikke oppe i såkassen.

Inden forsøget forlades

Første forsøgsparcel i første gentagelse markeres som beskrevet i vejledningen: Markering af startparcel.

 • Sådatoen noteres.
 • Eventuelle såfejl registreres på skitsen. Såfejl registreres også i PC-Markforsøg enten ved at ombytte parcellerne eller markere parcellen "Fejl".

Til top

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 06-03-2002 Revideret: 04-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18