Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 29-01-2004
Revideret: 06-02-2018

Instruktion for anlæg af majssortsforsøg efter alpha-design

IN 02-005
Revideret den 6. februar 2018

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter såning af forsøg med majsparcelsåmaskine anlagt efter alpha-design anvendt i sortsforsøgene. Majsparcelsåmaskinen samt mandskab til denne kommer fra Forsøgsafdelingen Koldkærgård.

Forberedelse

 • Forsøgsplanen gennemlæses.
 • Forsøgsvært og areal udvælges i god tid. Det er vigtigt, at forsøgsværten er interesseret.
 • Lav præcise, skriftlige aftaler med forsøgsværten. Se Aftaleskema til forsøgsvært.

Forsøgsarealet skal være

 • Meget ensartet.
 • Fri for rodukrudt og andre dominerende ukrudtsarter.
 • Mindst 50 m længere og 30 m bredere end de samlede forsøgsmål.
 • Såbedet skal være jævnt. Jorden skal være pakket i dybden og dernæst opharvet til 10 cm dybde.

Design, se også skitse

 • Designet fastlægges afTeknologisk Institut.
 • Der anlægges et høstværn mellem hver anden miniblok. Aftal med Teknologisk Institut af hvor mange parcelrækker høstværnen skal består af.
 • Forsøget placeres udenfor forageren og 15 meter fra markskel i marken.
 • Forsøget anlægges som alpha-design i 4 gentagelser i 4 eller 8 rækker. Kun i særtilfælde kan forsøget anlægges i 12 eller 16 rækker og kun ifølge aftale med Teknologisk Institut.
 • Miniblokke er markeret i PC-Markforsøg, og skitse kan udskrives herfra.
 • Parceller anlægges på tværs af agerretningen.
 • Parcelbredden skal være minimum 3 meter (4 majssårækker) og parceller skal indvandes til 9 meter længde, med mindre andet er angivet i forsøgsplanen.

Afsætning før såning

 • Der afsættes midtermarkering i den yderste række til langsgående spor og første såtræk. Eventuel anden afsætning skal aftales med Koldkærgård.
 • Forsøget sås med GPS.

Såning

 • Såning med Teknologisk Instituts majsparcelsåmaskine og hjælp fra Teknologisk Institut.
 • Teknologisk Institut medbringer udsæden udvejet til hver parcel.
 • Teknologisk Institut starter med at markere de langsgående spor mellem parcelkolonnerne.
 • Parcellerne sås efter såplanen. Alle parcelrækker sås i samme omgang.

Høst

 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 29-01-2004 Revideret: 06-02-2018

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18