Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 21-02-2005
Revideret: 04-04-2017

Instruktion for såning af forsøg med småparcel-såmaskine

Ny side 1

IN 02-006
Revideret den 4. april 2017

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omfatter såning af flerrækkede forsøg med småparcel-såmaskine. Instruktionen skal sikre, at parcellerne placeres rigtigt og at minimere såfejl. 

Generelt

 • Den første pose skal være markeret med gul stiketikette.
 • Udsæden opsættes i såkasserne, således at antal poser svarer til en eller to række(r) i forsøget. Dette sikrer overskueligheden ved såningen.
 • Såskitse til de aktuelle forsøg skal være lagt i kasserne med udsæden.
 • Stor gul stiketikette skal være udfyldt med forsøgs- og løbenr. samt sånr. og lednr. på 1. parcel i 1. gentagelse og vedlagt udsæden.
 • Hvis det er et meget langt forsøg indsættes fixpunkter på såskitsen og på pose med udsæd.
 • Mappen til at indsætte såskitsen i, skal være på såmaskinen.
 • Til de forsøg, hvor Teknologisk Institut leverer udsæden udvejet og opsorteret, udvejes der til en given parcelstørrelse afhængig af afgrøde – se tabel 1.
Tabel 1. Parcelstørrelser i forsøg, hvor Teknologisk Institut udvejer frø til enkeltparceller (småparcelteknik).  
  Parcel-bredde, m bredde,
m
Parcel-
længde,
m
Såareal,
m
2 (Antal rækker x rækkeafstand)
Parcelareal, m2 (Bruttoparcel) Høst-parcel-længde,
m
Korn, ært, hestebønne, hør m.v. 1,5 1,25 12 15 18 Min. 10
Raps m. værnerækker (Teknologisk Institut såmaskine) 3,5 2,3 12 27,6 42 Min. 10
Helsæd med enkelte græsled 1,5 1,25 18 22,5 27 Min. 10
Græsser, kløver m.v. 1,5 1,25 18 22,5 27 Min. 10
Majshelsæd 3,0 3,00 12 36 36 Min. 9
(2 rk.)
Majs til kernemajs 3,0 3,00 12 36 36 Min. 9
(2 rk.)
Majs til kolbemajs 3,0 3,00 12 36 36 Min. 9
(2 rk.)

Start af parcelsåning

 • Parcelsåningen skal begynde fra den side hvor sånr. 1 er vist på såskitsen. Se skitse nedenfor.
 • Gul stiketikette skal placeres i den første parcel med ledbetegnelse i samme parcelrække som sånr. 1. Det vil normalt være sånr. 4, 8 eller 16 afhængig af, om forsøget er anlagt i 2, 4 eller 8 rækker. Denne parcel er 1. parcel i 1. gentagelse. Se skitse nedenfor.  

 

Under såningen

 • Sånr. på poserne kontrolleres løbende under ifyldningen ved at følge med i den fortløbende nummerering.
 • Brug 2, 4, 6, eller 8 tabellen til hurtig kontrol af, at der ikke er sket forskydninger.
 • Tjek såskitsen ved den mindste mistanke.
 • Ved såfejl skal det omgående registreres på såskitsen (der er i mappen på såmaskinen).
 • Brug eventuelt referenceprøven, som er leveret med udsæden, for at rette op på en såfejl i de ikke såede parceller. Tjek designet og opsortering af poser en ekstra gang.
 • Parcellen, der er fejlbehandlet, bør markeres med en gul stiketikette med teksten "FEJL".
 • Efter tømning af såposerne sættes de på et spyd i den rækkefølge de er sået. Derved kan man dokumentere parcelrækkefølgen, hvis der senere opstår tvivl.

Efter såning

 • Sådato noteres.
 • Såskitsen afleveres til forsøgslederen.
 • Eventuelle såfejl indberettes i PC markforsøg.
 • Skema med notater ved såning af sortsforsøg og skitse over forsøgets placering udfyldes og indsættes i samlemappen for sortsforsøg.
 • 1. parcel markeres som beskrevet i Markering af startparcel.

 

 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 21-02-2005 Revideret: 04-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18