Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 12-02-2013
Revideret: 09-02-2017

Ledningsejerregistret (LER)

IN 02-007
Revideret 29. oktober 2014

Tilbage til oversigten


 

Ved udtagning af jordprøver og andre graveopgaver dybere end 40 cm er det lovpligtigt at lave en graveforespørgsel ved Ledningsejerregistret (LER).

Det betyder, at hvor der udtages N-MIN jordprøver eller andre jordprøver dybere end 40 cm, skal der inden prøveudtagning foretages en graveforespørgsel.

Ledningsejerregistret

”Ledningsejerregistret (LER) er et register over ejere af ledninger i den danske undergrund. Registret indeholder ikke oplysninger om den faktiske placering af ledningerne.” Se Ler.dk for yderligere information.

Der er krav om at forespørge på LER, hvis man skal foretage gravearbejde. Alle ledningsejere har pligt til at indberette, hvor deres ledninger ligger og hvilke typer der er tale om (stærkstrøm, vand, lysleder mm). Der er således en principiel pligt til at forespørge, når der udtages jordprøver dybere end 40 cm.

Graveforespørgsel

En graveforespørgsel kræver, at ens virksomhed og den PC, hvor forespørgslen foretages fra, har installeret digital signatur. Selve forespørgslen foregår ved at uploade koordinater og adresseoplysninger for det område, hvor man vil grave eller udtage dybe jordprøver. Efter 5 arbejdsdage skal der foreligge svar om evt. ledninger fra evt. ledningsejere på arealet.

AgroTechs rolle

I forbindelse med jordprøveudtagninger i Landsforsøgene ydes den service, at AgroTech laver forespørgslen for Jer. En graveforespørgsel koster 0,011 kr./m2, men denne udgift afholder SEGES. For at minimere udgiften er det vigtigt, at I overvejer om der skal spørges på et punkt, en line eller en flade:

 • Punkt: Et koordinat sæt. Angiv ligeledes antal meter (radius) således at der dannes en cirkel som areal (max 30 meter ved alm. parcelforsøg) 
 • Linie: to koordinat sæt. Angiv start og slut af linien – hertil angives antal meter, der udgør bredden af arealet (max 30 meter ved alm. parcelforsøg).
 • Flade: 3 eller flere koordinatsæt angives som danner arealet.

Derfor vil vi bede jer om at forespørge på det mindst mulige areal dog stadig, så sikkerheden af gravepunktet er indenfor arealet.

Anvend dette regneark til indtastning af oplysninger vedr. graveforespørgsel og send det til Lotte Buch.

 Følgende oplysninger skal være udfyldt:

 • koordinater i UTM Zone 32. 
 • Tillæg
 • og en adressegade + postnummer/by (adressen tættest på gravepunktet) for graveforespørgslen.
 • Derudover skal der angives: en startdato for forventet gravearbejde, 
 • en slutdato for forventet gravearbejde, 
 • en graveartskode (typisk kode 3, dvs. boring med pælebor), se en oversigt over LER’s graveartskoder.
 • navnet af prøvetageren, 
 • og vedkommendes emailadresse.

VIGTIGT: Anvend dette regneark til indtastning af oplysninger vedr. graveforespørgsel.

En forespørgsel fra LER resulterer i en række mails fra ledningsejerne, som modtages og samles af AgroTech i én svarmail til prøvetageren. I vil få tilsendt en mail på hver enkelt forespørgsel. Mailen indeholder:

 • Kvittering fra LER
 • Svarmails fra ledningsejere

Det er derefter Jeres ansvar at gennemgå det tilsendte materiale og efterfølgende tage kontakt til ledningsejer, hvor det kunne være nødvendigt.

Det juridiske ansvar

I forbindelse med gravearbejde i dybere jordlag med risiko for personskade kan det være nødvendigt at udvide virksomhedens forsikring. Det juridiske ansvar for:

 • En eventuel skade på kabel/person
  • ligger hos den graveansvarlige/virksomheden, hvis der graves uden at lave en forespørgsel eller hvis kablets/rørets placering fremgik af ledningsejernes svar.
 • En eventuel skade på kabel
  • ligger hos ledningsejeren, hvis der er foretaget en graveforespørgsel, men det ikke fremgår af svarmails og kortmateriale, at der ligger én ledning, rør, dræn.
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 12-02-2013 Revideret: 09-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18