Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 14-01-2013

Instruktion i håndtering af sprøjterester

IN 03-002
Revideret den 14. januar 2013

Tilbage til oversigtenDenne instruktion gælder for håndtering af den overskydende mængde af kemikalier, der opstår i forbindelse med udvejning og sprøjtning af forsøgsparceller. Instruktionen omfatter både godkendte midler og midler, som kun er godkendt til forsøgsmæssig afprøvning.

Generelt

Der skal løbende ryddes op i kemikaliebeholdningen. Forsøgskemikalier skal bortskaffes, når forsøgsarbejdet er gennemført. På det tidspunkt ophører tilladelsen fra Miljøstyrelsen til at afprøve disse produkter.
Det påhviler sprøjteføreren at sikre sig, at gældende regler på området opfyldes. Denne instruktion bør betragtes som vejledende. Der henvises endvidere til leverandørbrugsanvisninger for de aktuelle kemikalier.

Håndtering af sprøjterester

Kemikoncentrater
(Ikke opblandede pesticider)

  • Kemikalier må ikke omhældes eller reemballeres, dvs. de skal blive i den oprindelige leverede emballage, der efter brug lukkes tæt.
  • Resterne samles i en plastbeholder, som kan modtages på offentlig modtageplads.
  • Opbevares aflåst som gældende for pesticider.
  • Plastbeholderne med indhold afleveres til offentlig modtagestation, hvor deres henvisninger følges. Kontakt derfor den lokale modtagestation for korrekt indlevering af sprøjterester. 

Tom emballage

Håndteres som kemikoncentrater.

Engangssprøjter m.v.

Håndteres som kemikoncentrater.

Kemi opblandet i vand til sprøjtevæske

  • Godkendte midler kan udsprøjtes på afgrøden udenom af forsøgsværten.
  • Midler godkendt til forsøgsmæssigt formål, må ikke anvendes udenfor forsøget.
Hvis det fremgår af forsøgsplanen, at afgrøden efter sprøjtning med midlet skal destrueres, skal sprøjteresten opsamles og afleveres til offentlig modtageplads.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 14-01-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18