Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 09-12-2005
Revideret: 02-01-2013

Udspredning af gødning og udsæd med hånden

IN 04-002
Dato: 2. januar 2013

Tilbage til oversigten 

Denne instruktion omhandler spredning af gødning og udsæd med hånden. Håndspredning giver en usikker fordeling, og må derfor kun bruges når maskinspredning ikke er mulig. Et tip: En gammel tommelfingerregel siger spredning for hver andet højreskridt.

Generelt

  • Brug et areal udenfor forsøget til at indøve håndelaget med spredningen.
  • Pas på afblanding!
  • Hvis parcellerne er store kan det være en ide, at inddele parcellen i mindre felter, f.eks. fire, og sprede gødningen/udsæd i et felt ad gangen. Dette kan være med til at sikre en jævn fordeling.
  • Det kan også være med til at sikre en jævn fordeling, hvis man opdeler mængden af materiale i to lige store dele og spreder materialet ad to gange. Det kræver dog, at der er tilstrækkeligt med materiale. Se skitse nedenfor.
  • Ved lette materialer - pas på vinddrift.

Figur 1. Spredning af gødning eller udsæd med hånden kan foretages efter dette mønster.

Spredning af gødning med hånden

  • Hvis gødningen har pulverform blandes denne med sand før spredning. Det er formodentlig tørt sand der er det bedste, men det er også en mulighed at bruge let fugtigt sand.
  • Skal der spredes små mængder gødning, kan det være en mulighed at blande gødningskornene med f.eks. kattegrus inden spredning. Det er nemmere at sprede store mængder jævnt.

Spredning af udsæd

  • Det kan være få frø pr. ha der skal udsås. Da kan det være en ide at blande udsæden med dødt frø af lignende størrelse, eller et andet ikke spiredygtigt materiale.

Sikkerhed

  • Ved spredning af store mængder af lette materialer som f.eks. aske/biochar er det vigtigt at anvende maske og briller ved udbringningen.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 09-12-2005 Revideret: 02-01-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18