Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 24-02-2012

Instruktion for registreringer og indberetning

IN 05-001
Revideret den 24. februar 2012

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omhandler registreringer og indberetning af registreringer i Landsforsøgene. Ved registreringer forstås optællinger, bedømmelser, vurderinger eller målinger af sygdomme, ukrudt, plantehøjde, plantetal, udbytte m.m. Det der skal registreres betegnes i Landsforsøgene som måleparametre.

Registreringstidspunkt

 • Tidspunkt for registreringer fremgår af forsøgsplanen.
 • Registreringerne er på forsøgsplanen knyttet til en logisk måletid, P1, P2 osv.
 • Ud for hver måletid er anført tidspunktet for registreringen, angivet med afgrødestadie eller dato. Disse tidsangivelser er kun vejledende, og skal justeres - efter et skøn af det fagligt mest korrekte tidspunkt for registreringens gennemførelse.

Hvad skal registreres

 

 • Det der skal registreres (måleparametre) fremgår af forsøgsplanens afsnit MÅLETIDER OG MÅLEPARAMETRE. Endvidere fremgår det af registreringsskemaer, PC-Markforsøg eller håndterminal.
 • Registreringer gennemføres i de enheder, der er anført på forsøgsplanen, og efter den metode, der er beskrevet i forsøgsplanen, i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene eller i andet vejledningsmateriale.
 • Registreringer foretages på enten forsøgs-, led- eller parcelniveau. Det fremgår af forsøgsplanen, hvilket niveau registreringen ønskes udført på.

Indberetning

 • Registreringer i marken kan foretages på ethvert egnet materiale: håndterminal, registreringsskemaer, diverse udskrifter fra PC-Markforsøg eller andet.
 • Det skal tilstræbes, at registreringer indberettes umiddelbart og senest en uge efter de er foretaget. Brug af håndterminal letter indberetningen markant.
 • Registreringer indberettes til AgroTech via PC-Markforsøg.
 • Særlige forhold observeret i forbindelse med registreringen indberettes som et notat i PC-Markforsøg.
 • Ved indberetning skal man være opmærksom på, at manglende værdier indberettes som blanke felter, og ikke som 0.
 • For prøver skal indsendelsesdato indtastes i PC-Markforsøg.
 • Vejledningsmateriale: Vejledning til PC-Markforsøg findes her. Vejledning til håndterminal findes her: gammel udgave + ny model.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 24-02-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18