Feedback Form

  

Oprettet: 09-12-2005
Revideret: 28-03-2012

Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse

IN 06-006
Revideret den 28. marts 2012

Tilbage til oversigten


Opmåling af høstareal i Landsforsøgene

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for rigtig beregning af forsøgene. Herunder er anført hvor meget af parcelgrænserne, der skal medtages:

  • Korn, græs- og frøafgrøder:
    Der medtages det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 20 cm hele vejen rundt.
  • Ærter, raps, mellem- og efterafgrøder:
    Der medtages det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 30 cm hele vejen rundt.
  • Majs, roer og kartofler:
    Der medtages halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 40 cm hele vejen rundt.

Hvis der er forskel på parcelstørrelsen i de enkelte parceller i forsøget, skal enkeltparcellerne selvsagt opmåles. Endvidere skal der foretages korrektion af parceludbyttet i PC-Markforsøg. I PC-Markforsøg kan man kun opgive én parcelstørrelse for hele forsøget. Det er derfor yderst vigtigt at parceludbyttet passer til den indberettede parcelstørrelse. Lav altid et notat i PC-Markforsøg, som gør rede for hvilke korrektioner der er foretaget. Skriv f.eks.: "Afvigende parcelstørrelser er opmålt og korrektioner i udbytte er foretaget (navn eller initialer)".

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 09-12-2005 Revideret: 28-03-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
31.05.18