Oprettet: 09-12-2005
Revideret: 20-09-2019

Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse

IN 06-006
Revideret den 20. september 2019

Tilbage til oversigten

 

Opmåling af høstareal i Landsforsøgene

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for rigtig beregning af forsøgene. Herunder er anført hvor meget af parcelgrænserne, der skal medtages:

 • Korn, græs- og frøafgrøder:
  Der medtages det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 20 cm hele vejen rundt.
 • Ærter, raps, mellem- og efterafgrøder:
  Der medtages det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 30 cm hele vejen rundt.
 • Majs, roer og kartofler:
  Der medtages halvdelen af parcelgrænserne, dog max. 40 cm hele vejen rundt.
 • Høst ved indsnit i bruttoparcel:
  Der regnes med skærebordets bredde, når bruttoparcellen er bredere end skærebordets bredde, og nettoparcellen ikke er streget ind.
Hvis der er forskel på parcelstørrelsen i de enkelte parceller i forsøget, skal enkeltparcellerne selvsagt opmåles. Endvidere skal der foretages korrektion af parceludbyttet i PC-Markforsøg. I PC-Markforsøg kan man kun opgive én parcelstørrelse for hele forsøget. Det er derfor yderst vigtigt, at parceludbyttet passer til den indberettede parcelstørrelse. Lav altid et notat i PC-Markforsøg, som gør rede for hvilke korrektioner der er foretaget. Skriv f.eks.: "Afvigende parcelstørrelser er opmålt og korrektioner i udbytte er foretaget (navn eller initialer)".
   
Sidst bekræftet: 20-01-2020 Oprettet: 09-12-2005 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

Ann Britt Værge

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Huskere til høst af Landsforsøg 2019
Høsten af Landsforsøgene 2019 er så småt gået i gang. Det er vigtigt, at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er i...
04.07.19