Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 16-03-2017

Instruktion for mærkning, emballering og forsendelse af prøver

IN 07-001
Revideret den 18. maj 2017

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter mærkning, emballering og forsendelse af prøver fra Landsforsøg.

Generelt

 • Prøver indsendes til det laboratorium, der er anført på forsøgsplan, følgeseddel og stregkodelabel.
  Prøver emballeres og sendes på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at prøven ødelægges eller forandres under opbevaring og forsendelse.
   

Mærkning af prøver

En følgeseddel og tilhørende stregkodelabels er entydigt logisk knyttet til et bestemt forsøg (plannr. og lbnr.) samt en fastsat måletid (P-numrene). Ydermere er stregkodelabels entydigt logisk knyttet til ét led/parcel/forsøg. Følgende hovedregler gælder:

 • Alle prøver skal mærkes med den stregkodelabel, som entydigt hører til forsøget, måletiden og leddet/parcellen.
 • Stregkodelabelen sættes nederst på plasticposen, så posen kan lukkes uden, at labelen krølles eller ødelægges.
 • Stregkodelabelen må ikke rettes, dvs. der må ikke anføres andre numre el.lign.
 • Følgesedler skal medsendes prøverne, og der skal være overensstemmelse med antal prøver på følgesedlen og antal prøver medsendt.
 • Følgesedlen må ikke rettes, dvs. der må ikke tilføjes ekstra prøver, rettes i prøvenumre, analysetyper eller profilnumre.
 • På følgesedlen anføres prøvedybde for N-min prøver, måleflade for planteprøver og gødningstype for organisk gødning.
 • Hvis der mangler en prøve, f.eks. hvis et led er udgået, overstreges prøven på følgesedlen og stregkodelabelen kasseres. Hvis der er ekstra prøver f.eks. fra ekstra parceller, må de ikke anføres på følgesedlen. Se nedenstående afsnit.

Manglende følgesedler og labels og ekstra prøver

 • Hvis der mangler følgeseddel og labels til Landsforsøg, kan et nyt sæt rekvireres hos Teknologisk Institut.
 • Til ekstra prøver fra forsøg, led eller parceller, der ikke er oprettet på landsplanen, anvendes ’Følgeseddel til ekstra prøver’ og egne labels. Analyseomkostninger fra ekstra prøver dækkes kun efter forudgående aftale med Teknologisk Institut.

Emballering

 • Prøver emballeres i egnet materiale. Det anbefales at bruge nedenstående standarder:
Prøve/afgrøde Analyse Emballagetype

Emballagestørrelse (mm)

Jordprøve Standard
Tekstur
Jordprøvepose
eller plastikbøtter


N-min Mineralsk N Plastic 200 x 400 x 0,07
150 x 300 x 0,07
Korn, ærter, raps, frø Vand, renhed Plastic 200 x 400 x 0,07
300 x 600 x 0,07
Korn, ærter, raps, frø Kvalitet Bomuld 300 x 500
Helsæd, græs Tørstof, kvalitet Plastic 300 x 600 x 0,07
Majs Tørstof, kvalitet Plastic x pr. parcel+
Plastic x pr. led
300 x 600 x 0,07
500 x 1000 x 0,07
Kartofler Tørstof/størrelse
kvalitet
Polypropylen net Fra 300 x 600 til
600 x 1200
Roer, hele Tørstof Plastic+
polypropylen
600 x 1200 x 1,0
600 x 1200
Roer, snittede Tørstof Plastic 300 x 600 x 0,07

Jordprøveposer kan bestilles gratis hos AGROLAB, Institut Koldingen ved at kontakte: Markus Rupprecht, tlf.: 0049-5066 9019354, e-mail: Markus.Rupprecht@agrolab.de.

Forslag til mailtekst ved bestilling:
Dear Mr. Rupprecht,
According to the agreement with Teknologisk Institut, Denmark, I would like to order xxx paper bags for soil samples. Please send them to the following address:

Virksomhed
Vej
By
Denmark
Account No. 22229920.

 • Plasticposer udsendes fra Teknologisk Institut til alle prøver (undtagen N-min-prøver), der skal indsendes til et eksternt laboratorium (Agrolab, Koldkærgård eller lignende).
 • Plasticposer udsendes ikke til prøver til "Egne analyser".

 Prøver til Eurofins Agro Testing

 • Prøver til Eurofins Agro Testing Laboratorium afhentes af Transportfirmaet 3D (dog ikke på Bornholm) eller sendes med post efter følgende retningslinjer: Afhentning af prøver aftales med transportfirmaet 3D.
 • Organisér prøverne, så chaufførerne ikke er i tvivl om, hvilke prøver han skal tage med.
 • Oplys 3D om antallet af prøver, som skal på køl under transporten. 3D vil medbringe kølekasser til disse prøver. Angående græsprøver, se nedenfor.
 • Sørg for at følgesedlerne følger prøverne til laboratoriet.

Græsprøver

 • Senest en uge før høst bestilles køletasker til opbevaring og afsendelse af prøver hos Eurofins Agro Testing.
 • Der kan være ca. fire prøver i en køletaske.
 • Før selve høsten skal man træffe aftale med chaufføren fra 3D om afhentning af prøverne, således at prøverne når laboratoriet på høstdagen. Der træffes en klar aftale med 3D chaufføren om, hvordan han skal håndtere prøverne. Det er især vigtigt, at prøver fra Landsforsøgene ikke bliver blandet sammen med andre græsprøver.
 • Køleelementerne fra køletaskerne skal nedfryses mindst et døgn, før de tages i brug.
 • Køletaskerne, kølekasser med køleelementer eller en kølevogn medbringes i marken, så prøverne hurtigst muligt kan kommes på køl. Se evt. Instruktion for udtagning af græsprøver.
 • Ledprøven (den samlede prøve) mærkes med de tilsendte stregkodelabels.
 • Ledprøverne kommes i køletaskerne.
 • Hver køletaske skal indeholde en følgeseddel, som hører til de prøver, der befinder sig i køletasken. Hvis der er mere end fire prøver per forsøg, kopieres følgesedlen og der kommer en følgeseddel i hver køletaske. På hver følgeseddel noteres antallet af prøver. Eksempel: Til et forsøg med 12 led, skal der bruges tre køletasker. På hver følgeseddel skrives så 4 af de12 prøver.
 • Hver køletaske skal derudover mærkes med et mærkat, som gør det nemt for laboratoriet at identificere de køletasker, der indeholder prøver fra Landsforsøg. Mærkater kan rekvireres hos Teknologisk Institut. På mærkaterne er anført ’Landsforsøg’ og LFE-nummer. Sender man prøver fra flere forsøg, skal laboratoriet kunne adskille disse. Dette gøres nemt ved med tusch på mærkaten at anføre AA på kasser til et forsøg og BB på kasser til et andet forsøg osv.
 • Ved afhentning placeres køletaskerne sådan, at det er entydigt for fragtmanden, at det drejer sig om Landsforsøgsprøver.  
   

Bestilling af afhentning af prøver til Eurofins Agro Testing

 • Afhentning bestilles ved transportfirmaet 3D på tlf.: 7696 7063 eller på mail eurofins-steins@3d-vejen.dk.
 • Afhentningen skal som udgangspunkt bestilles dagen før ønsket afhentning, og prøverne skal stå klar på afhentningsdagen mellem kl. 9.00 og 16.00.

Kontaktpersoner hos Eurofins Agro Testing:

Bestilling af køletasker og emballage: Kundecenter Agro
(tlf.: 7660 4242 eller mail: agro@eurofins.dk)
Afhentning af prøver: Transportfirmaet 3D (tlf.: 7696 7063 eller mail:
eurofins-steins@3d-vejen.dk)
Registrering,
analyser og resultater:
Kundecenter Agro: tlf.: 7660 4242 eller mail: agro@eurofins.dk
Adressen til Eurofins Agro Testing er: Eurofins Agro Testing
Ladelundvej 85
6600 Vejen
(Tlf.:7660 4000)

Prøver til Agrolab 

 • Alle jordprøver sendes til Agrolab, Institut Koldingen. N-min prøver skal nedfryses straks efter udtagning, og holdes dybfrosne til analyse.
 • N-min prøverne skal være frosne ved afsendelsen. De frosne prøver skal afsendes i kølekasser, så de holdes frosne under transporten. Kølekasser skal som udgangspunkt kun indeholde N-min prøver. Kølekasser kan bestilles hos Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk).
 • N-min prøver fra Bornholm skal sendes til Koldkærgård til genfrysning. Prøverne pakkes som nævnt ovenfor, og afsendes til Koldkærgård i starten af en uge. Underret Tina Thora Hansen (tih@teknologisk.dk) om, at prøverne er undervejs. Koldkærgård vil efter genfrysning videresende prøverne med UPS til Agrolab.
 • Der er indgået en koncernaftale med UPS for forsendelser afhentet på jeres adresse til AGROLAB i Tyskland. Teknologisk Institut betaler kun forsendelsen af jordprøver fra Landsforsøg.

Der kan bestilles afhentning af pakker efter følgende fremgangsmåde:

 • Åben internet siden www.ups.com. Skriv Bruger ID og password, som kan fås hos Teknologisk Institut (Kontakt Andrea Schiemann, ANSC@teknologisk.dk, tlf.: 7220 3384 eller Tina Thora Hansen (tih@teknologisk.dk), tlf.: 7220 3395).
 • Vælg fanebladet "Forsendelse"
 • Vælg "Opret en forsendelse: Pakke og fragt" 
 • Under punkt 1: Vælg modtager adressen:
  Eks.:
 • Institut Koldingen
  Breslauerstr. 60
  D-31157 Sarstedt
  Germany
 • Under punkt 2: Som standard vil der her stå ’Send fra-adresse’: Teknologisk Institut, Tina Thora Hansen,…. Tryk: Redigér og find jeres navn og adresse i rullemenuen. Tryk på Opdater.
 • Under punkt 3: Udfyldes kun ’Varebeskrivelse’ (rubrikken med varebeskrivelse kommer kun, hvis det er til udlandet) (som regel 'Jordprøver'), ’Antal pakker’, ’Emballagetype’ (som regel ’Anden emballage’) og ’Forsendelsens vægt’.
 • Under punkt 4: Vælges service, dvs. UPS Standard, for forsendelse af jordprøver.
 • Under punkt 5: VIGTIGT: Udfyld altid hvad det drejer sig om eksempelvis: ’Landsforsøg, N-min prøver, Initialer
 • Under punkt 6: Vælg: 4x4r73-agrotech.
 • Under punkt 7: Sæt flueben ved ’Bestil en UPS on-Call Pickup’. Vælges dette ikke, bliver fragtbrev udskrevet, men afhentning skal bestilles telefonisk.
 • Vælg Næste (pil). Udfyld afhentningsoplysninger, dvs. afhentningsdato, tidspunkt for hvornår forsendelsen er klar (standard kl. 12.00), tidspunkt for seneste mulighed for afhentning (standard kl. 16.00) samt evt. uddybende oplysninger om afhentningssted.
 • Vælg Næste (pil). Gennemse forsendelsen for evt. rettelser.
 • Vælg Send nu. (Der vil muligvis fremkomme et pop-up vindue, der er blokeret afhængigt af din browsers indstillinger. Vælg tillad pop-up vinduer fra dette websted). Fragtbrevet udskrives, ved at vælg udskriv. Der skal ikke foretages ændringer på siden.

Seneste tidspunkt for bestilling er kl. 14.00, hvis afhentningen skal ske samme dag. Forsendelsen vil være fremme senest næste arbejdsdag kl. 17.00.
Er der spørgsmål eller problemer, kan UPS kontaktes:

Silvan Atik 
Inside Sales Executive
Phone: +45 4323 8513
fax. +45 4323 8801
e-mail. silvanatik@ups.com
 

Prøver til Koldkærgård og andre laboratorier

Prøver til Koldkærgård og andre laboratorier sendes efter følgende retningslinjer, med mindre andet er anført i forsøgsplanen:

 • Prøverne sendes med fragtmand eller andet pakke/post firma med "Track and Trace". Ved friske planteprøver skal det sikres, at de er fremme senest næste dag. 
 • Sørg for at følgesedlerne følger prøverne til laboratoriet.
 • Prøveforsendelsen betales af afsenderen. Forsendelse ufranko er dyrere, og vil blive fratrukket betaling for forsøgsarbejde.

 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18