Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 16-03-2017

Instruktion for udtagning af N-min prøver

IN 07-003
Revideret den 13. marts 2017

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter udtagning af N-min prøver til landsforsøg.

Ved udtagning af jordprøver og andre graveopgaver dybere end 40 cm er det lovpligtigt at lave en graveforespørgsel ved Ledningsejerregistret (LER). Graveforespørgslen foretages af Teknologisk Institut og svarmails fra ledningsejere vil blive sendt pr mail til den graveansvarlige. Se vejledning her: Vejledning til graveforespørgsel.

Prøvetagningstidspunkt

N-min prøver udtages på det tidspunkt, der er anført i forsøgsplanen. Hvis prøven skal udtages inden anlæg af forsøget, skal dette gøres inden udbringning af grundgødning, forsøgsgødning eller organisk gødning.

Udstyr

N-min bor (model EJH)
Hammer (kunststof eller mukkert + plasticknop på boret)
Ren spand
Pind til afskrabning af jord
Plasticposer (150x300x0,07 mm)
Labels og følgesedler
Kølekasse med frosne fryseelementer
Forsøgsplan

 

Metode

 • Hvis andet ikke er anført i forsøgsplanen, udtages prøven på grovsandede jorde (JB 1 - 3) i 0-50 cm dybde og på øvrige jorde i 0-75 cm dybde. Prøveudtagningsdybden skal anføres på følgesedlen.
 • Jorden trædes fast inden jordboret bankes ned til den ønskede dybde. 
 • Der anvendes en 3-5 kg kunststofhammer til nedbankning af jordboret. 
 • Hvis boret under nedbankning støder på en sten, tages boret op, renses og bankes ned et nyt sted. 
 • Før prøven skrabes ud i en spand, afskrabes overskydende jord, således at hvert enkelt jordprøvestik kun udfylder borets halvcirkelformede hulhed; derved bliver hver enkelt prøvestik af samme størrelse. 
 • Delprøverne (stikkene) udtages altid jævnt fordelt. Prøver på forsøgsniveau udtages diagonalt på hele forsøgsarealet. Prøver på ledniveau udtages diagonalt i den enkelte parcel. 
 • En N-min prøve består af min. 16 stik. Prøven må ikke neddeles inden den sendes til laboratoriet. 
 • Delprøverne sammenblandes omhyggeligt i en spand til én prøve. Spanden skal være ren og tør og må ikke have været anvendt til gødning el.lign.

Opbevaring og håndtering 

 • N-min prøverne emballeres på i en kraftig plastikpose, der lukkes forsvarligt og mærkes med stregkodelabels. Det anbefales at klistre labels på posen ved rumtemperatur for at mindske risikoen, at labels falder af fra frosne prøver. Placere prøven med label i en ekstra pose, så label under ingen omstændigheder falder af undervejs eller ved optøning.
 • N-min prøver skal nedfryses straks efter udtagning, og holdes dybfrosne til analyse. Det anbefales at transportere jordprøver fra marken hjem til forsøgsstationen i kølekasser med frosne køleelementer.
 • Jordprøverne fryses ned til -20°C grader, så de har en flad og god facon, når de skal pakkes i kølekasserne. Det er vigtigt, at der er så lidt luft som muligt når prøverne skal i kølekassen.

Pakning og jordprøver

Der er to muligheder ved pakning af N-min prøver. Enten kan jordprøverne nedfryses enkeltvis og pakkes frosne hvorefter de sendes (metode 1) ellers kan de pakkes i kølekassen og nedfryses samlet (metode 2):

 1. N-min prøverne skal være frosne ved afsendelsen. De frosne prøver skal afsendes i kølekasser, så de holdes frosne under hele transporten til laboratoriet. Dette sikres på følgende måde:
  • Helt fyldte kasser:
   • Læg 3 frosne køleelementer i bunden af flamingokassen.
   • Læg de frosne jordprøver i kassen, så de ligger så tæt som muligt.
   • Slut af med at lægge 3 frosne køleelementer i toppen af kassen.
   • Læg låget på og tape det fast.
   • Sæt flamingokassen i en papkasse. Det er vigtigt, at flamingokassen sættes i en papkasse, da den ellers nemt kan beskadiges.
  • Ikke helt fyldte kasser:
   • Læg 3 frosne køleelementer i bunden af flamingokassen.
   • Sæt køleelementer i siden af kassen, så den er foret hele vejen rundt.
   • Læg de frosne jordprøver i kassen, så de ligger så tæt som muligt.
   • Slut af med at lægge frosne køleelementer i toppen af kassen til den er fyldt helt op.
   • Læg låget på og tape det fast.
   • Sæt flamingokassen i en papkasse. Det er vigtigt at flamingokassen sættes i en papkasse, da den ellers nemt kan beskadiges.
 2. Alternativt kan N-min-prøver allerede i marken håndteres på følgende måde (bemærk kassen skal fryses i længere tid end enkelte jordprøver):
  • Læg 3 frosne køleelementer i bunden
  • Læg jordprøverne i og tryk dem godt sammen
  • Læg 3 køleelementer i toppen af kassen
  • Frys hele kassen ned til -20 grader ved hjemkomst. Derved opnås en højere udnyttelse af kassen og samtidig bliver hele indholdet en frossen enhed.
  • Ved ikke helt fyldte kasse, fyldes kassen op med køleelementer inden den fryses.

Forsendelse

Kølekasser bør kun indeholde N-min prøver. Andre typer prøver sendes i en separat kasse. 

Der vedlægges en følgeseddel over, hvilke prøver der findes i kassen. Hvis prøverne til et forsøg ikke kan være i en enkelt kasse, tages kopier af følgesedlen, hvorpå der er anført: Die Proben sind auf ___ Boxen verteilt.

N-min prøver fra Bornholm skal sendes til Koldkærgård til genfrysning. Prøverne pakkes som nævnt ovenfor, og afsendes til Koldkærgård i starten af en uge. Underret Tina Thora Hansen (TIH@teknologisk.dk) om, at prøverne er undervejs. Koldkærgård vil efter genfrysning videresende prøverne med UPS til Agrolab.

Prøven sendes iht. Mærkning, emballering og forsendelse af prøver.

Bestilling af kølekasser

Kølekasser kan rekvireres hos Torben Pedersen på mail tep@teknologisk.dk. Bestilles gerne inden 10. marts til forårsforsøgene eller 10. september til efterårsforsøgene.

 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18