Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 28-02-2017

Instruktion for udtagning af kerne/frø prøver

IN 07-004
Revideret den 1. juni 2012

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omfatter udtagning af prøver af kerner og frø i forbindelse med høst af Landsforsøgene.

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages altid i forbindelse med høst.

Udstyr

Plasticposer (200 x 400 x 0,07 mm)
Bindere til plasticposer
Lærredsposer til fusariumanalyser 
Labels (stregkode- og/eller høstlabels), følgeseddel
Udtagningsskovl
Evt. små spande

 

Metode

 • Prøven må ikke udtages fra bunden eller toppen af den høstede mængde. Skrab det øverste lag til side før prøven udtages. Udtag prøven flere steder i den høstede vare.
 • Hvis prøven udtages, mens parcellen høstes og inden vejning, skal prøven vejes med. Er der en prøveudtager på mejetærskeren benyttes denne.
 • Prøver på ledniveau:
  • Der skal udtages 5 delprøver fra hver parcel.
  • Delprøverne fra samme led i alle parceller blandes sammen til én ledprøve på 1 kg
  • Ledprøven mærkes med stregkodelabel.
 • Prøver på parcelniveau:
  • Der udtages 10 prøver fra hver parcel, tilsammen 250 g.
  • Prøven mærkes med høstlabel eller stregkodelabel
  • Hvis prøvestørrelsen er angivet i forsøgsplanen gælder denne. Prøvestørrelsen af korn-, raps- og ærteprøver, der skal analyseres på NIT apparat, skal være min. 1 kg.
 • Hvis høsten afbrydes, f.eks. på grund af regn, må prøverne fra før og efter stoppet ikke sammenblandes. De skal analyseres separat og vandpct. m.m. indberettes særskilt.
 • Prøverne emballeres i en plasticpose af god kvalitet, der lukkes lufttæt.
 • Prøven analyseres hurtigst muligt efter prøveudtagning. Indtil da opbevares prøven køligt, tørt og mørkt.
 • Vigtigt: Prøver til fusarium-analyser skal emballeres i en lærredspose, da mykotoxin-indholdet kan ændre sig under andre forhold og dermed påvirke analyseresultatet.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 28-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18