Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2003
Revideret: 03-06-2014

Instruktion for udtagning af halmprøver

IN 07-007
Revideret den 3. juni 2014

Tilbage til oversigtenDenne vejledning omfatter udtagningen af prøver i halmballer. Prøver af halm, der udtages ved afklipning af hele planter (strå) udføres som beskrevet i Instruktion for måling af halmudbytte og udtagning af halmprøver.

Generelt

Hvis en halmprøve skal repræsentere den opsamlede halm kan prøven udtages i pressede halmballer. Det fremgår af forsøgsplanen.  

Udtagningstidspunkt

Lige efter høst eller presning.  

Udtagningsmetode 

  • I firkantede storballer udtages prøven ved at bore et skarpslebet ensilagebor ind i enderne.
  • I rundballer udtages prøven ved stik fra siderne.

Antal delprøver

I storballer tages mindst 5 stik fra hver ende eller side. I små baller mindst 1 stik fra hver ende i mindst 10 halmballer indtil prøvestørrelsen er nået.

Prøvestørrelse

Prøven skal min. være 0,5 kg eller som anført i forsøgsplanen.

Emballering

Hvis der skal foretages tørstofbestemmelse af prøven emballeres den i en plasticpose af god kvalitet, der lukkes lufttæt. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude. Anvend evt. dobbelt emballering for at undgå at halmen skærer hul på posen. Hvis der ikke skal foretages tørstofbestemmelse kan prøven emballeres i en papirpose.

Mærkning

Prøverne skal mærkes med de fremsendte stregkodelabels, og skal altid indsendes sammen med følgesedlen. Alle prøver på én følgeseddel skal sendes samlet.  

Opbevaring

Prøven opbevares bedst ved lav temperatur. Undgå direkte sol og længere tids opbevaring inden analyse.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2003 Revideret: 03-06-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18