Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2003
Revideret: 13-04-2015

Instruktion for udtagning af prøver af helsæd af korn og ærter

IN 07-008
Rev. 13. april 2015

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omhandler udtagning af prøver af helsæd af korn og ærter, idet følgende blot benævnt helsæd, i forbindelse med høst.

Generelt

I helsæd kan der udtages flere forskellige planteprøver. Dette vil fremgå af forsøgsplanen. Planteprøverne skal bringes i skygge så hurtigt som muligt, så prøven ikke ændrer sig, dvs. udtørrer, rådner el.lign.

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages umiddelbart før høst. Planterne må ikke være dugvåde ved prøveudtagning

Metode

 • Lige før høst afklippes planteprøven to steder á 25 cm sårække i hver parcel. Der klippes efter den udleverede ramme fra AgroTech.
 • Forholdet mellem korn/ærter og udlæg skal være repræsentativt for afgrøden.
 • Planteprøven skal udtages samme dag som forsøget høstes. Udtagningen skal foregå over så kort tid som muligt. Det kan derfor være aktuelt at være 2-3 mand om opgaven.
 • Undgå så vidt muligt at bøje de afklippede planter, idet det vanskeliggør neddeling på laboratoriet.
 • Der udtages en delprøve pr. parcel, dvs. antal delprøver er lig med antal gentagelser.
 • Delprøven skal veje min. 500 g. Den samlede prøve skal veje min. 2 kg og max. 6 kg pr. led.
 • Delprøverne emballeres i en plasticpose af god kvalitet, der lukkes lufttæt.
 • Delprøverne bringes straks i skygge.
 • Delprøverne samles i en større plasticpose.
 • Delprøverne mærkes med de fremsendte høstlabels.
 • Ledprøven (den samlede prøve) mærkes med de tilsendte stregkodelabels. Følgesedlerne indsendes sammen med prøverne i en lille plasticpose.
 • Prøverne skal opbevares i køleskab indtil forsendelse. Ved nedfrysning skal prøverne nå laboratoriet i frossen stand, idet der ved nedfrysning sker en sprængning af vævscellerne.
 • Før selve høsten skal man træffe aftale med chaufføren fra Eurofins Agro Testing om afhentning af prøverne, således at prøverne når laboratoriet på høstdagen. Se evt. rutediagram i Mærkning af prøver.
 • Levende plantemateriale håndteres straks på laboratoriet efter prøveudtagningen. Det skal derfor sikres, at forsendelsestiden bliver så kort som muligt.  
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2003 Revideret: 13-04-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18