Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 28-03-2003
Revideret: 30-11-2015

Instruktion for udtagning af prøver fra flydende organisk gødning (gylle, ajle)

IN 07-011
Revideret den 30. november 2015
 

Tilbage til oversigten

 

 

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages så tæt på udbringningstidspunktet i forsøget som muligt. Dvs. umiddelbart før eller under udbringning. Prøven skal så vidt muligt udtages af eller tæt på det læs, som bringes ud i forsøget. 

Metode

Udtagning af prøver af flydende organisk gødning udtages bedst fra gyllevognen. Flasken fyldes til den røde pil, hvor flasken buer ind i toppen (se billede). Dette gøres for at sikre, at der er prøvemateriale nok. Det er samtidig vigtigt, at flasken ikke fyldes helt op for at forhindre sprængning ved evt. gasudvikling og/eller frysning.

  • Gyllevogn: Gyllevognen skal, så vidt muligt, være forsynet med en omrører. Når gyllevognen er fyldt, startes omrøringen. Når gyllen er velomrørt, åbnes der for hanen på omrører-røret, og 2-3 l gylle lukkes ud, før prøven tages. Prøven tages direkte i prøveflasken. Hvis der undtagelsesvist skal udtages en prøve fra en gyllevogn uden omrører, udtages denne prøve så hurtigt som muligt efter fyldning.
  • Gylletank: Gyllen skal være velomrørt og omrøreren skal slukkes ved prøveudtagning. Prøven udtages ca. 1 m under overfladen. Her kan man bruge en speciel tang udviklet af SEGES. Hvis man ikke ønsker flydelaget nedbrudt kan man udtage en prøve, hvor der er sket en lokal omrøring, men man skal sikre sig, at prøven er ensartet og repræsentativ.

 
Flasken fyldes til den røde pil,
hvor flasken buer ind i toppen.

Samme organiske gødning i flere forsøg eller led

En gylleprøve kan tilknyttes flere forsøg, hvis det er samme gylle (samme beholder/samme fraktion i beholderen), der anvendes i forsøgene/leddene. Udbringningstidspunktet skal være det samme (indenfor 24 timer). Hvis gyllevognen fyldes undervejs, er der oftest ikke tale om samme gylle. Sørg altid for at færdiggøre behandlingerne i et forsøg med samme læs gylle. Er man i tvivl udtages en ekstra prøve. Giv Teknologisk Institut besked, hvis en gødningsprøve skal anvendes i flere forsøg. Se også under mærkning.

Emballering

Flydende gødninger emballeres i 1-liters plastflasker. Brug aldrig gamle husholdningsflasker, kemikaliedunke e.l. Husk at plastflasken fyldes til den røde pil og at den ikke må fyldes helt op (se billede). Plastflasker kan rekvireres hos hounisen.com.

Mærkning og følgesedler

Tilsendte mærkesedler og følgesedler skal anvendes. Hvis samme organiske prøve anvendes i flere forsøg, skal mærkesedler og følgesedler fra de andre forsøg returneres til Teknologisk Institut med angivelse af, hvilken prøve, der kan knyttes til forsøget.

Hvis mærkesedler og fortrykte følgesedler ikke er tilsendt, mærkes flasken enten direkte med vandfast tusch eller et vandfast klistermærke med følgende oplysninger: Konsulentnavn, konsulentnr., dato, gødningstype, forsøgsplannr., lbnr. og lednavn. Som følgeseddel anvendes Følgeseddel til ekstra prøver fra Landsforsøg.
 

Opbevaring og forsendelse

Prøver af gylle skal opbevares koldt og i skygge. Prøverne skal sendes til laboratoriet senest dagen efter udtagningen. Hvis dette ikke er muligt, skal den nedkøles.

Send ikke prøven lige op til helligdage eller weekends.

Pak en flaske i en plasticpose for det tilfælde at label skulle falde af, så har man stadig label og flaske sammen.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 28-03-2003 Revideret: 30-11-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18