Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 25-06-2007
Revideret: 11-07-2014

Instruktion for håndtering af våde prøver

IN 07-012
Den 11. juli 2014

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omhandler hvorledes våde prøver i Landsforsøgene skal håndteres.

Generelt

Våde prøver omfatter kerne-frø prøver, som indeholder mere end 15 % vand og dermed ikke er lagerfaste. Hvis sådanne våde prøver sendes til Forsøgsafdeling Koldkærgård, skal det skrives tydeligt på prøverne, at det er våde prøver, så de kan håndteres korrekt efterfølgende.

Våde kernefrø-prøver, ikke lagerfaste (over 15 % vandindhold):

  • Prøverne analyseres straks på NIT-apparatet.

Hvis vandindholdet i prøven er for højt til, at NIT-apparatet kan måle prøven (vises som outlier):

  • En delprøve analyseres for vandindhold i tørreskab.
  • Resten af prøven tørres til lagerfasthed (under 15 % vandindhold).
    • Den tørrede prøve analyseres for kvalitetsparametre, som det fremgår af forsøgsplanen.

Kernefrø-prøver med grønt plantemateriale/blandsæd:

  • En delprøve analyseres for vandindhold i tørreskab.
  • Resten af prøven tørres til lagerfasthed og renses.
    • Den rensede og tørrede prøve analyseres for kvalitetsparametre, som det fremgår af forsøgsplanen.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 25-06-2007 Revideret: 11-07-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18