Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 25-06-2007

Instruktion for kontrol af forsøgs- og måleudstyr

IN 08-001
Revideret den 25. juni 2007

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omfatter alt forsøgs- og måleudstyr, der anvendes i Landsforsøgene.

Generelt

 • Forsøgs- og måleudstyr registreres på Liste over måleudstyr, der indeholder følgende:
  • Identifikation
  • Hvad udstyret bruges til
  • Måleområder og tilladte tolerancer
  • Evt. henvisning til instruktion for det pågældende udstyr
  • Evt. andre relevante informationer
 • Forsøgs- og måleudstyr skal være entydigt identificeret med et mærke, hvoraf identifikation i form af nr. eller navn fremgår.
 • Forsøgs- og måleudstyr kontrolleres som minimum ved sæsonens begyndelse og i øvrigt med intervaller, der afspejler risikoen for fejl i målinger og behandlinger.
 • Kontrollen dokumenteres på skemaer Logskema til kontrol af udstyr, i logbøger, på de skemaer, der bruges til gennemførelse af kontrollen eller ved fastgørelse af label/mærkat på udstyret. Dokumentationen skal opbevares i min. 2 år.

Vægte

 

 • Vægte kontrolleres i det måleområde, som de anvendes indenfor.
 • Til kontrollen anvendes lodder, hvis vægt er bestemt med samme præcision og sikkerhed, som gælder for den vægt, der skal kontrolleres.
 • Kravene til vægtens tolerance er, at der maks. må være en afvigelse på 1 pct. Se eksempler i nedenstående tabel.
Tabel 1. Her gives eksempler på, hvor meget vægten må afvige fra den aktuelle vægt, for at kravet om maks. 1 pct. afvigelse overholdes.

Afgrøde

Parcel-
størrelse

Aktuel vægt
ved høst (kg)
1 pct. afvigelse (kg) Minimum
vægt (kg)
Maksimum
vægt (kg)

Korn

25 m2

20 0,20 19,80 20,20

Græs, helsæd

21 m2

38,5

0,39

38,12

38,89

Græs, helsæd

21 m2

11,5

0,12

11,39

11,62

Roer

10 m2

66

0,66

65,34

66,66

Kartofler

30 m2

134

1,34

132,66

135,34

Målebånd, målebægre og lign.

 • Målebånd, målebægre og lign. skal være intakte.

Forsøgssprøjten

 • Kontrollen af forsøgssprøjten omfatter et eftersyn af sprøjten for defekter og funktionsdygtighed, samt en kontrol af dyseydelse.
 • Til kontrol af sprøjten anvendes et egnet skema, f.eks. Kontrol af sprøjte.
 • Bemærk forsøgssprøjten skal indstilles før hver sprøjteopgave, jf. Sprøjtning.
 • For yderligere detaljer vedrørende forsøgssprøjten henvises til Forsøgssprøjte.

Gødningsspreder

 

 • Kontrollen af gødningssprederen omfatter et eftersyn for defekter og funktionsdygtighed, samt en kontrol af såvalsernes ydelse.
 • Til kontrol af gødningssprederen anvendes et egnet skema, f.eks. Kontrol af gødningsspreder.
 • Bemærk gødningssprederen skal indsås til hvert forsøg/type gødning, jf. Gødskning.

For yderligere detaljer vedrørende gødningssprederen henvises til:

Gødningsspreder, model Fiona Probe eller Gødningsspreder, model Varo Egebjerg.   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 25-06-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18