Oprettet: 21-09-2018

Hold øje med din tankmælkstiter

En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører på sig. Hurtig handling kan afkorte saneringsforløb og nedsætte tab.


Målingerne kan give et tidligt fingerpeg om, at der er ved at ske noget i besætningen, der skal holdes ekstra øje med. Foto: SEGES

Alle mælkeleverende besætninger i Danmark overvåges via tankmælken for Salmonella Dublin. Denne overvågning sker p.t. fire gange årligt. Hvis en mælkeleverende besætning får en stigning på mere end 20 ODC %* – eller en sammenlagt værdi på de sidste fire målinger på 25 ODC % eller derover – kommer besætningen i niveau 2 (værdien kan ses i DMS under Bedriftsoverblik i fanen Sundhed). Men selvom værdierne ligger under, skal man måske alligevel reagere på dem, hvis der sker ændringer. Målingerne kan nemlig give et tidligt fingerpeg om, at der er ved at ske noget i besætningen, der skal holdes et ekstra øje med – fx at der er kommet salmonellasmitte ind i besætningen, eller at en tidligere smitte begynder at røre på sig. Hvis der sker ændringer, så spørg din praktiserende dyrlæge til råds om, hvorvidt der skal tages affære, og hvad I kan gøre.

Tidlig indsats har stor effekt

En tidlig indsats øger nemlig sandsynligheden for, at et kortere saneringsforløb nedsætter det økonomiske tab og minimerer de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. At få Salmonella Dublin i besætningen er forbundet med produktionstab, som kan være mere eller mindre synlige. Det kan være aborter, akutte dødsfald, feber, diarre, lungebetændelse, ledbetændelse, reproduktionsproblemer og ydelsesnedgang. Endelig er reglerne for besætninger med positiv tankmælkstiter strammet i kampen for at opnå et salmonellafrit kvægbrug. Fx må man ikke sælge dyr til levebrug, ligesom der er krav om regelmæssig blodprøvning samt risiko for at komme under offentlig tilsyn med yderligere restriktioner.

Så vær opmærksom på bedriftens tankmælkstiter – eller bed dyrlægen om at holde øje.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2018.
Sidst bekræftet: 21-09-2018 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 21-09-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Dyrlæge

Betina Tvistholm

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan smitter Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger
Undgå at få Salmonella Dublin ind i kvægbesætningen fra andre besætninger. Ret fokus mod forholdene beskrevet her.
27.11.19
HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Vær opmærksom på tre-ugers-reglen ved salmonellaprøver
Blod til salmonellaprøver skal tages fra dyr, der har opholdt sig mindst tre uger i besætningen. Et krav, som trådte i kraf...
19.04.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19