Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 22-02-2019

Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens næringsstofforsyning

IN 07-006
Revideret den 22. februar 2019

Tilbage til oversigten

Denne instruktion omfatter udtagning af planteprøver, der udtages ved klipning af afgrøden i løbet af vækstsæsonen.

Der findes tre metoder for udtagning af planteprøver:

 • Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1): Bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. Her afklipper man hele planter, og der skal indberettes en måleflade for det afklippede areal.
 • Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2): Diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Her afklippes enkelte blade.
 • Saftanalyser (metode 3): Analyse af nærringsstofindholdet i plantesaften. Mængde er angivet i forsøgsplanen. 

Undtaget herfra er prøver til:

Generelt

ALLE PLANTEPRØVER SKAL SENDES PÅ KØL OG MED ET FIRMA, DER HAR "TRACK AND TRACE"

I tilfælde af at afgrøden i forsøget skal behandles med planteværn, flydende gødning eller husdyrgødning, skal prøverne udtages inden sprøjtning/udbringning, da kemikalierester og gødningsrester har indflydelse på analyseresultat.

Det sikres, at afklippede planteprøver ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Ved udtagning af mange planteprøver eller varmt vejr, opbevares prøverne midlertidigt i en køletaske med køleelementer i marken. Ved brug af køletasker lægges prøverne ikke direkte på køleelementet, men på flere sider avispapir eller pap.

Udtagningstidspunktet er anført i forsøgsplanen. Det er vigtigt, at det er plantes stadie, der afgør tidspunktet. Datoen er kun vejledende.

Planteprøverne må ikke fryses, tørres eller skylles, da det sker på laboratoriet. Det vil fremgå af forsøgsplanen, hvor prøverne skal sendes hen og hvis der vil være afvigelser i forhold til denne vejledning.

Forsendelse af prøver: Planteprøver som sendes via Teknologisk Institut (Koldkærgård) skal sendes SENEST TIRSDAG (se også Mærkning, emballering og forsendelse af prøver). Husk også at tage højde for helligdage. 

Ved spørgsmål kontaktes Teknologisk Institut: 

Spørgsmål i forbindelse med forsøgsplanen, kontaktes den ansvarlige for forsøgsplanen

Spørgsmål til forsendelsen, kontaktes Tina Thora Hansen mail tih@teknologisk.dk tlf. 7220 3395 

Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1):

Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. 

 • Prøveudtagning - Hvis ikke andet er anført i forsøgsplanen udtages prøverne på følgende måde:
  • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
  • De yderste 2 rækker i parcellen må ikke benyttes, og der skal afklippes min. 50 cm fra enden af parcellen.
  • Afgrøden afklippes med en saks ca. 1 cm over jordoverfladen.
  • Der klippes 8 repræsentative felter á 0,25 m2 (0,5*0,5 m) i hvert led (ved 4 gentagelser afklippes 2 felter i hver gentagelse).
  • Alle afklippede plantedele af afgrøden skal medtages.
 • Pakning
  • Prøven emballeres i en plasticpose. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude.
  • Prøverne mærkes med stregkodelabels.
  • Prøven må ikke neddeles! Hele prøven skal sendes til laboratoriet, hvis andet ikke er anført i forsøgsplanen.  
 • Forsendelse
  • Laboratoriet fremgår af forsøgsplanen.
  • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
  • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.
   Bemærk, at hele prøven skal sendes til laboratoriet.
 • HUSK
  • Der indberettes målefladen af det afklippede areal i PC-Markforsøg under måleparameteren Prøvevægt.
  • Ved små prøver:
   • Afhængig af afgrødens vækststadie, er det nogle gange ikke muligt at klippe en stor nok mængde til analysen. Absolut minimum for prøvemængden er 75 g. Er det heller ikke muligt at klippe 75 g, skal der tages et billede af afgrøden og Teknologisk Institut kontaktes.
 • Ved store prøver:
  • Er prøven så stor, at den ikke kan være i posen, så posen ikke kan lukkes, - kontakt da Teknologisk Institut for nærmere aftale.
 • Våde blade:
  • Er bladene våde, tørres de forsigtigt på et udfoldet stykke køkkenrulle. Bladene skal være tørre ved forsendelse.

Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2):

Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

 • Prøveudtagning:
  • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
  • For at være sikker på, at der er nok prøvemateriale, skal der indsendes minimum 60 g friskvægt i alt, medmindre andet er anført på forsøgsplan.
  • Vær opmærksom på, om der er nok plantemateriale, hvis ikke afgrøden er særlig stor i forhold til stadiet (se minimumsvægt oven for). 
  • Der udtages blade fra alle gentagelser. Ved udtagning af store blade, udtages det sidst udviklede blad, der udtages fra min. 10 forskellige planter.
 • Korn, raps og majs:
  • Der udtages blade af det sidst fuldt udviklede blad medmindre andet er anført på forsøgsplan. Bladene udtages fra forskellige planter, og afklippes med en saks.
  • I korn er definitionen på det sidst udviklede blad, at der skal være dannet en bladskede.
 • Kartofler:
  • I kartofler vil det som rettesnor oftest være det 4 øverste blad, som er det sidst fuldtudviklede blad. OBS: Det er kun et småblad af det sidst fuldt udviklede blad, som skal afklippes.
 • Raps:
  • Der udtages det sidst fuldtudviklede blad i rosetten, dvs. det sidste blad der ligner et rapsblad, se nedenstående tegninger:

 

 • Pakning
  • Prøven emballeres i en plasticpose. Posen lukkes så bladene ikke falder ud.
  • Prøven mærkes med stregkodelabels
 • Forsendelse
  • I tilfælde af, af det ikke er muligt at sende prøverne den samme dag, opbevares prøverne i køleskab til dagen efter. Prøverne skal sendes en af de to første dage i ugen.
   Bemærk, at hele prøven skal sendes afsted.
 • HUSK
  • Det sikres, at planteprøverne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme.
  • Er bladene våde, tørres de forsigtigt på et udfoldet stykke køkkenrulle. Bladene skal være tørre ved forsendelse.

Saftanalyse (metode 3):  

Analyse af nærringsstofindholdet i plantesaften

 • Prøveudtagning - Hvis ikke andet er anført i forsøgsplanen udtages prøverne på følgende måde:
  • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
  • Er afgrødespecifik, se forsøgsplan
 • Pakning
  • Prøven emballeres i en plasticpose. Posen lukkes så bladene ikke falder ud.
  • Prøverne mærkes med stregkodelabels.
 • Forsendelse
  • Laboratoriet fremgår af forsøgsplanen.
  • Prøverne skal sendes en af de 2 første dage i ugen.
  • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter. Bemærk, at hele prøven skal sendes til laboratoriet.
 • HUSK
  • Det sikres, at planteprøverne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme.
  • Er bladene våde, tørres de forsigtigt på et udfoldet stykke køkkenrulle. Bladene skal være tørre ved forsendelse.

Udstyr

Saks
Skabelon eller tommestok
Plasticposer (250 x 500 x 0,07 mm)
Labels og bindere
Latex - eller nitrilhandsker 
Eventuelt en vægt 
Eventuelt køletaske med køleelementer og avispapir 

 

Ledfravalg i forsøgsplanen

I nogle forsøgsplaner er der ledfravalg, ved udtagning af planteprøver. Der kan f.eks. stå: "måles kun i led A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B1". Her afklippes samme mængde afgrøde i de fravalgte parceller, som i de parceller, hvor der skal udtages planteprøver, hvis ikke andet er anført på forsøgsplanen. Dermed sikres en ensartet påvirkning af udbyttet i alle parceller. Det afklippede plantemateriale fra de fravalgte parceller sendes ikke til analyse.  

Laboratorier

Planteprøver analyseres ved følgende laboratorier:

 • Prøver til AgroTech, Koldkærgaard:
  • Prøver til Yara Analytical Services i England:
   Prøven sendes til Teknologisk Institut, Koldkærgård, Agro Food Park 14, 8200 Aarhus N, samme dag, de er udtaget, med mindre andet er anført på forsøgsplanen. Her vaskes plantematerialet med et detergent og tørres. Prøverne sendes fra Teknologisk Institut til Yara.
  • Prøver til LMI Sverige:
   Prøven sendes til Teknologisk Institut, Koldkærgård, Agro Food Park 14, 8200 Aarhus N, samme dag, de er udtaget, med mindre andet er anført på forsøgsplanen. Prøverne skal holdes på køl og sendes i kølebokse til Koldkærgård, hvorefter prøverne videresendes til LMI.  
 • Prøver til Eurofins Agro Testing:
  Prøverne skal normalt IKKE via Teknologisk Institut eller Koldkærgård for at blive skyllet og tørret. Disse sendes direkte.
   
 • Prøver til Agrolab:
  Prøverne skal normalt IKKE via Teknologisk Institut eller Koldkærgård for at blive skyllet og tørret. Disse sendes direkte.
    

Til top

 

   
Sidst bekræftet: 22-02-2019 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 22-02-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, tekniker

Tina Thora Hansen

AgroTech