Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 09-09-2019

Oversigt over instruktioner og hjælpemidler

HJ 01-001
Revideret den 10. maj 2017

Tilbage til oversigten

Afsnit

Titel

Dokument

Sidst ændret

1. Kvalitet i landsforsøgene

Kvalitet i Landsforsøgene

PS 01-001

24. februar 2012

Dokumentoversigt

HJ 01-001

5. maj 2010

2. Anlæg af forsøg

Anlæg af forsøg

IN 02-001

30. marts 2011

Parcelgrænser

IN 02-002

28. marts 2012 
Såning af forsøg IN 02-003 28. marts 2012
Anlæg af forsøg, hvor parceller ligger på langs af agerretningen IN 02-004 26. januar 2015
Anlæg af majssortsforsøg efter alpha-design

IN 02-005

27. maj 2014 
Flerrækkede forsøg med småparcel-såmaskine

IN 02-006

23. februar 2010
Information omkring indsamling og bearbejdning af data  HJ 11-001 31. maj 2018 
Aftaleskema HJ 02-001 26. april 2006
Aftaleskema, økologi HJ 02-001oe 2. oktober 2013

Skitse

HJ 02-002

8. december 2005
Startparcel HJ 02-003 21. februar 2012 
Skema til indsåning af radsåmaskine HJ 02-004 8. december 2005

Graveforespørgsel

IN 02-007

29. oktober 2014

3. Sprøjtning

Sprøjtning

IN 03-001

8. december 2005

Håndtering af sprøjterester

IN 03-002

14. januar 2013
Logaritmesprøjtning - vejledning IN 03-003  21. maj 2015

Beregning af kemikaliemængder

HJ 03-001

21. februar 2013
Logaritmesprøjtning - opgørelsesskema, ukrudtsforsøg HJ 03-003 21. maj 2015
Logaritmesprøjtning - opgørelsesskema, græsforsøg HJ 03-005 21. maj 2015 

Beregning af kemikalier (generelt)

Hent her 

18. oktober 2013 
Læsning af logaritmeforsøgenes resultater      HJ 03-006  7. juni 2012
Bekæmpelsesmidlers regnfasthed  HJ 03-007 31. maj 2017 
Sprøjteteknik i Landsforsøgene  HJ 03-008  31. maj 2017 
Vejledning til indberetning af midler i PC markforsøg  Hent her  6. marts 2018
4. Gødskning Gødskning IN 04-001 19. juni 2007
Udspredning af gødning og udsæd med hånden  IN 04-002 2. januar 2013
Beregning i gødningsforsøg HJ 04-001 23. januar 2012 

5. Registreringer

Registreringer

IN 05-001

24. februar 2012
Instruktion i NDVI/RVI-måling og afrapportering med udstyret "Crop Circle"  IN 05-002  23. april 2014 
Vejledning i bedømmelser HJ 05-001 16. maj 2017
Skala til bedømmelse af svampesygdomme HJ 05-001b1 18. december 2012
Håndterminal i marken, gammel model  Hent her december 2009 
Håndterminal i marken, ny model     Hent her  April 2010 
Bedømmelser af vækststadier HJ 05-003 29. maj 2012
Hjælp til bestemmelse af græsarter HJ 05-004    2. juni 2009
Opgørelsesskema til bedømmelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvampe i kartofler HJ 05-005 7. juni 2017
6. Høst

Høst af korn, raps og ærter IN 06-001 22. juni 2015
Adskillelse af raps- og ærteparceller IN 06-002 15. maj 2012
Instruktion for brug af NIT-apparat IN 06-003 24. april 2012
Opgørelse af spild i forsøg IN 06-004 25. juni 2007
Høst af majsforsøg IN 06-005 24. september 2012
Opgørelse af parcelstørrelse IN 06-006 28. marts 2012

Følgebrev til grundbehandling

HJ 06-001

28. januar 2004

Høstskema

HJ 06-002

27. marts 2003

7. Prøver

Mærkning, prøver

IN 07-001

8. juni 2015

Jordprøver

IN 07-002

21. maj 2012 

N-min prøver

IN 07-003

13. februar 2013

Kerne/frøprøver

IN 07-004

1. juni 2012

Planteprøver

IN 07-005

13. april 2015

Planteprøver fra majs

IN 07-006

19. maj 2015
Måling af halmudbytte og udtagning af halmprøver IN07-007a 3. juni 2014
Halmprøver i halmballer IN 07-007 3. juni 2014
Prøver af helsæd af korn og ærter IN 07-008 13. april 2015
Græsprøver IN 07-009 23. februar 2015
Frøgræsprøver  IN 07-013  11. juni 2015
Prøver fra fast organisk gødning IN07-010 15. april 2010
Prøver fra flydende organisk gødning (gylle, ajle) IN07-011 21. maj 2012
Instruktion for håndtering af våde prøver IN07-012 11. juli 2014
Følgeseddel til ekstra prøver HJ 07-001 24. april 2012
Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer
IN 07-014 3. juli 2017

8. Forsøgs- og måleudstyr

Kontrol af forsøgs- og måleudstyr

IN 08-001

25. juni 2007

Liste over forsøgs- og måleudstyr

HJ 08-001

28. januar 2004

Logskema til kontrol af forsøgs- og måleudstyr

HJ 08-002

27. marts 2003

Kontrol af vægte

HJ 08-003

9. december 2005

Kontrol af sprøjte

HJ 08-004

26. marts 2008

Kontrol af gødningsspreder

HJ 08-005

21. februar 2012

Forsøgssprøjte

HJ 08-006

26. marts 2008

Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Fiona Probe 1,5 m

HJ 08-007

9. december 2005
Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Varo Egebjerg (1978-91)

HJ 08-008

28. januar 2004
9. Diverse hjælpemidler

Pakkeliste

HJ 09-001

27. januar 2014

Liste over forsøgsudstyr og leverandører

HJ 09-004

10. februar 2015

Forsøgsteknisk ordliste

HJ 09-005

25. juni 2007
Afslutningsbrev

HJ 09-006

18. juni 2014

Organisering af forsøgsmaterialer

HJ 09-007

12. februar 2014
Udarbejdelse af lokal forsøgsplan Hent her 12. december 2007
Forsøgstyper og forsøgsdesign HJ 09-013 5. maj 2010
Besøgsrapport for Landsforsøgene HJ 09-014 11. maj 2011 
Kontrolliste for opgaver i forsøget HJ 09-015 2. marts 2009
Oplysningsark vedr. graveforespørgsel HJ 09-018 28. februar 2013
Skema til grundbehandlinger af forsøgsarealet  HJ09-019 14. november 2013
Brugervejledning - udskrivning af skilte  HJ09-020 27. maj 2014
Personlige værnemidler  HJ09-021 7. maj 2015 
10. Beregninger Formler

HJ 10-001

 
12. december 2005
Formler til beregning af Landsforsøg  HJ 10-002 28. oktober 2014
Konstanter og priser i Landsforsøg  HJ 10-003 9. september 2019
Statistiske beregninger IN10-001 17. juli 2014


   
Sidst bekræftet: 09-09-2019 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 09-09-2019

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18