Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene

Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det fremgår af listen, hvilke fagområder der er tilknyttet hvilke medarbejdere.

Kontaktpersoner - Landsforsøgene

Fagkonsulent, SEGES
Korn og bælgsæd  Til top

Korn:
Landskonsulent
Lars Bonde Eriksen
Tlf.: 8740 5366

Email: lbe@seges.dk

  

Bælgsæd:
Chefkonsulent
Jon Birger Pedersen
Telefon: 8740 5424
Mobil: 2028 2711
Email: jbp@seges.dk

 

 
Økologi Til top

Chefkonsulent
Inger Bertelsen
Telefon: 8740 5453
Mobil: 4034 2171
Email: inb@seges.dk

 

Konsulent
Tove Mariegaard
Pedersen
Telefon: 87405492
Email: tmp@seges.dk 

    

   
 
Grovfoder Til top

Majs:
Landskonsulent
Martin Mikkelsen
Telefon: 8740 5435
Mobil: 2028 2694
Email: mam@seges.dk

   

Græs:
Specialkonsulent
Torben S. Frandsen
Telefon: 8740 6660
Mobil: 2333 9789
Email: tsf@seges.dk

 

 
Kartofler Til top  

Landskonsulent
Lars Bødker
Telefon: 8740 5452
Mobil: 2018 3694
Email: lab@seges.dk

 

 
 
Frø- og industriafgrøder Til top 

Frøgræs:
Landskonsulent
Barthold Feidenhans’l
Telefon: 8740 5425
Mobil: 4030 1778
Email:  baf@seges.dk

 

Raps:
Chefkonsulent
Jon Birger Pedersen
Telefon: 8740 5424
Mobil: 2028 2711
Email: jbp@seges.dk 

 

 
Gødskning Til top

Chefkonsulent
Leif Knudsen
Telefon: 8740 5428
Mobil: 2028 2583
Email:lek@seges.dk 

 

Specialkonsulent
Nanna Hellum Kristensen
Telefon: 8740 5414
Mobil: 2895 0070
Email: nhkr@seges.dk

Landskonsulent
Torkild S. Birkmose
Mobil: 3031 3977
Email: tsb@seges.dk 

 

Landskonsulent
Martin Nørregaard Hansen
Telefon: 8740 5437
Email: manh@seges.dk

Konsulent
Kristoffer Piil
Telefon: 8740 5574
Mobil: 51730522
Email: krp@seges.dk

 
 
Biomatrialer Til top  

Seniorkonsulent, specialist
Søren Ugilt Larsen
Telefon: 7220 3317
Email:slar@teknologisk.dk  

 
 
 
   
Jordbearbejdning Til top
Specialkonsulent
Annette Vibeke Vestergaard
Telefon: 8740 5360
Mail: avv@seges.dk

 
 
 
Planteværn Til top

Ukrudt:
Landskonsulent
Jens Erik Jensen

Telefon: 8740 5438
Mobil: 2171 7706
Email: jnj@seges.dk

 

Ukrudt:
Landskonsulent
Poul Henning
Petersen
Telefon: 8740 5443
Mobil: 2010 2297
Email:php@seges.dk

 

Svampe/skadedyr:
Landskonsulent
Ghita C. Nielsen
Telefon: 8740 5439
Mobil: 2028 2695
Email:gcn@seges.dk

 

Svampe/skadedyr:
Specialkonsulent
Marian D.Thorsted
Telefon: 8740 5447
Mobil: 2475 7914
Email:mdt@seges.dk 

   
Kontaktperson, Teknologisk Institut 

Planlægning Til top

Birgitte Feld Mikkelsen 
Centerchef
Markforsøg, - teknologi og analyse 
Telefon: 7220 3383
Email: bfm@teknologisk.dk

 • Ledelse og økonomi
 • Koordinering af forsøgsplanlægning mv.
 • Kvalitet i Landsforsøgene
 

Thomas Nitschke 
Faglig leder
Softwareudvikling
Telefon: 7220 3377
Email: tnit@teknologisk.dk  

 • Projektleder på Nordic Field Trial System, inkl. IT-udvikling og håndterminaler
Karina Vincents Lohmann
Sektionsleder
Markforsøg, - teknologi og analyse 
Telefon: 7220 3388
Email: kafi@teknologisk.dk

Barsel

 
Hanne Justesen Bach 
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse 
Telefon: 7220 3385
Email: hjb@teknologisk.dk
 • Forsøg med ukrudt samt revision af disse
 • Forsøg med dyrkningsteknik og jordbearbejdning samt revision af disse
 • Kontakt vedr. kartoffelforsøg
 • Beregninger           
Andrea Schiemann
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3384
Emaill: ansc@teknologisk.dk
 • Sortsforsøg med korn, bælgsæd, raps, majs, græs, roer og økologiske afgrøder
 • Sortsafprøvning
 • Nye prøver og analyser
 
Lotte Buch
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3389
Email: ltb@teknologisk.dk
 • Forsøg med planteværn samt revision af disse
 • Svampe- og vækstregulering
 • Udsendelse af kemi til Landsforsøgene
 • Kurser og seminarer
 • Logaritmeforsøg
   

Rikke Jensen
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3393
Email: rje@teknologisk.dk  

 
 • Gødningsforsøg og revision af disse
 • Kontakt til AgroLab
 • Organisk gødningsforsøg
 

Ann Britt Værge
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi
og analyse
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk

         
 • Forsøg med Grovfoder samt revision af disse
 • Kontakt til Eurofins

Kim Wendelboe
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 1130
E-mail: kwe@teknologisk.dk

 
 • Forsøg med Grovfoder samt revision af disse
 • Kontakt til Eurofins

Philipp Trenél
Seniorkonsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3392
Email: phtr@teknologisk.dk  

 • Statistiske specialopgaver
 • Revision af forsøg
 

Koldkærgård Til top

Henrik Junker-Hansen
Faglig leder
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3386
Email: hju@teknologisk.dk

 
 • Administrativ ledelse
 • Aftaler om nye forsøg
 • Overblik ambulante opgaver

Torben Pedersen
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3396
Email: tep@teknologisk.dk

 • Kornlaboratorium
 • Kvalitetssikring
 
Tina Thora Hansen
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3395
Email: tih@teknologisk.dk
 • Kemi
 • Planteprøver
 • Kontakt til Yara
 • Specialanalyser i laboratorier
 • Udsendelse af labels og følgesedler
 • Import af analysedata m.m.
 

Jan Outzen
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3387
Email: jaou@teknologisk.dk

 • Sortsafprøvning udsæd
 • Laboratoriearbejde
 • Udsendelse af udsæd og andre hjælpemidler til forsøg 
 

Per Roed
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3391
Email: pero@teknologisk.dk

 • Ambulant forsøgsarbejde: Gylleforsøg
 • Laboratoriearbejde
 • Maskinudvikling og vedligehold
 
Niels-Ole Buck
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi
og analyse
Telefon: 7220 3556
Email: nbu@teknologisk.dk
 
 
 • Ambulant forsøgsarbejde
 • Laboratoriearbejde
 • Maskinudvikling og vedligehold

 

Kontakt AgroTech, Teknologisk Instituts forsøgsteam på hovednummer: 7220 3320.

 

Til top