Salmonellabekendtgørelse ændret – reglerne strammes

Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen, med betydning for kvægbrug, træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særligt smittefarlige besætninger pålægges påbud om rådgivning for egen regning.


Hvis to eller flere besætninger er i samdrift, betragtes hver enkelt ejendom i henhold til den æn-drede salmonellabekendtgørelse som selvstændig.

Den 1. januar træder en ny salmonella-bekendtgørelse i kraft. Den omfatter tre væsentlige ændringer for kvægbrugere:

1.
På nuværende tidspunkt får mælkeproducerende besætninger, som udgør en særlig smitterisiko, gebyrbelagt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen – dvs. udgiften til besøget betales for ejers regning. Denne regel vil fremover også omfatte slagtekalvebesætninger. Besætninger antages at udgøre en særlig smitterisiko, når flere end 15 pct. af kalveprøverne de seneste 6 måneder har været positive.

2.
Fødevarestyrelsen kan pålægge besætninger, som vedvarende udgør en særlig smitterisiko, dyrlægefaglig rådgivning for egen regning. Med vedvarende smitterisiko menes besætninger, der udgør en særlig smitterisiko, og som ikke får nedbragt andelen af salmonella-positive kalve. Den pålagte dyrlægefaglige rådgivning skal foretages af en uvildig dyrlæge, og må således ikke foretages af besætningsdyrlægen, hans stedfortræder eller andre dyrlæger, som har fælles økonomiske interesser med besætningsdyrlægen. 

3.
Der tages ikke højde for begrebet samdrift i den nye bekendtgørelse. Det vil sige, at hvis to eller flere besætninger er i samdrift, så betragtes hver enkelt ejendom i henhold til salmonellabekendtgørelsen som selvstændig. Det vil sige, at der skal tages årlige blodprøver på hver enkelt af de kvie-ejendomme, der er med i en samdrift.

Dette er de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse. Derudover er det vigtigt at understrege, at landmanden, jf. bekendtgørelsens § 9, skal sikre sig, at han følger besætningens handlingsplan for salmonella, hvis besætningen er i niveau 2.

Gratis rådgivningsbesøg
Vær opmærksom på, at SEGES tilbyder alle niveau 2-besætninger et gratis rådgivningsbesøg ved dyrlæge Betina Tvistholm, SEGES. Forud for besøget vurderer Betina Tvistholm besætningens handlingsplan, og sætter under besøget fokus på sanering og de udfordringer, ejeren oplever, saneringen giver. Det anbefales at invitere den praktiserende dyrlæge og evt. kvægkonsulent med til besøget. Efter besøget får besætningsejeren en kort mailrapport med de områder, som det blev aftalt at gå videre med. Efterfølgende kan dyrlæge og landmand til enhver tid kontakte Betina Tvistholm for at få sparring og stille spørgsmål. 
Udgifter til blodprøver, mælkeprøver, andre rådgivere o. lign. skal besætningsejeren selv betale. 

Bestilling af rådgivningsbesøg samt spørgsmål vedrørende Salmonella Dublin og den nye bekendtgørelse kan rettes til konsulent Lene Trier, SEGES på ltr@seges.dk eller tlf. 8740 5237.