Anbefaling til malkekvægbesætninger i niveau 1

Niveau 1 besætninger

I besætninger, der sandsynligvis er fri for Salmonella Dublin smitte, bør man passe på ikke at få smitten ind. Niv. 1 er ikke en fuldstændig garanti for, at en besætning er usmittet. Der kan være lavgradig smitte eller den kan være helt ny-smittet. Hvis indkøb er nødvendig, bør indkøbte dyr holdes i isolation fra den øvrige besætning. Denne procedure kan stærkt anbefales, også for at opdage eventuelle andre infektioner. Efter 3 uger kan man udtage blod- eller mælkeprøver og få dem undersøgt for Salmonella Dublin antistoffer som en kontrol af, om dyrene har haft smitten med sig.

Vær opmærksom på specialiserede kvieopdrætsbesætninger, som ikke er mælke-leverende. Sikkerheden på Salmonella Dublin overvågningen er dårligere i den type besætninger (8 blodprøver en til to gange årligt) end i malkekvægbesætninger.

Stikprøver ved mistanke om udbrud

Hvis der er udbrud, og der er mistanke om Salmonella Dublin, men bakterien ikke kunne påvises i gødning eller andet materiale, kan der udtages blodprøve af et udsnit af den gruppe dyr, der har været syge. Blodprøver er kun egnet til at påvise, om der er infektion blandt dyr over 3 måneder. Hvis der er aktiv Salmonella Dublin i besætningen, vil ca. 50-60 procent af dyrene i den aldersgruppe være serologisk positive 3-4 uger efter udbruddet af sygdom. Antallet af stikprøver afhænger af dyr i gruppen – så alle dyr i gruppen, dog op til 8.

Dokumentet er udarbejdet af Betina Tvistholm, Liza Rosenbaum Nielsen og Erik Rattenborg